Södra Karelens regionala program 2022–2025: En hållbar hemmahamn för omtänkare

Södra Karelens regionala program bygger på att främja en övergripande hållbarhet. Landskapet siktar på långsikt att vara en hållbar hemmahamn för omtänkare (uusinajattelijat).

Utöver regionala utvecklingstyngdpunkter för de kommande fyra åren omfattar programmet också en vision till 2040 och strategin för smart specialisering. Utvecklingstyngdpunkterna är grundade i landskapets styrkor och möjligheter. De kristalliseras till fyra områden för utveckling. Varje område har sin egen vision som anger målen.

Det regionala regeringsprogrammet innehåller också fyra genomgående, transformativa krafter: tillgänglighet, digital kraft, experimentell kultur och internationalitet. Prioriteringar för smart specialisering ingår i det regionala programmet med en direkt koppling till utvecklingssektorer.

Prioriteringarna på regional utveckling 2022–2025 är:

Omtänksamma eKarjala

 • Främja en hälsosam livsstil genom regionalt samarbete
 • Psykiskt välbefinnande som styrka
 • Främja sysselsättning på ett tvärvetenskapligt sätt
 • Användarorienterade välfärdstjänster (Smart Specialisering)

Företagsanpassade eKarjala

 • Livaktigt och attraktivt affärsklimat
 • Tillgång till kompetens och en smidig övergång till arbetslivet
 • Företagsklimat och kollektiv utveckling
 • Förnyande av industri och företagande (Smart Specialisering)

Miljöansvariga eKarjala

 • Koldioxidneutral provins som testplats för klimatlösningar
 • Hållbar användning av naturresurser, bioekonomi och cirkulär ekonomi
 • Mångsidig natur och vattenresurser av hög kvalitet
 • Föregångarskap inom den gröna omställningen (Smart Specialisering)

Livliga eKarjala

 • Positiv inställning mot förändring och bra laganda
 • Attraktivt kulturliv med välfärd inflytande
 • Utveckling av turismen i Saimaa regionen
 • Förstärkning av upplevelseekonomi (Smart Specialisering)

 

Landskapsstyrelsen godkände programmet den 13 december 2021.

Tillägsuppgifter:

regionutvecklingschef Laura Peuhkuri
Södra Karelens förbund
Tfn 040 631 5970