Hållbar stadsutveckling – ekosystemavtal

 

Hållbar stadsutveckling genomförs under programperioden 2021–2027 genom ekosystemavtal som arbets- och näringsministeriet har ingått med 16 stadsregioner. Nylands förbund är finansierande myndighet i de tre ekosystemavtalen i södra Finland, vilka gäller huvudstadsregionen (HSR), Lahtis och Åbo. Södra Karelens förbund är finansierande myndighet i Villmanstrands ekosystemavtal (inkl. Imatra).

Varje ekosystemavtal har sina egna prioriteringar för vilka finansierade projekt söks. Ytterligare information om ekosystemavtal finns på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Ekosystemavtal för olika städer (pdf, på finska)

​De projekt som ska finansieras ska vara förenliga med det regional- och strukturpolitiska programmet och respektive stads ekosystemavtal.

Prioriteringar för ekosystem
 

Huvudstadsregionen (HSR

 • Intelligenta och hållbara stadslösningar
 • Välfärd och hälsoteknologi
 • Nya inlärningsmiljöer och digitala kompetenslösningar
 • Nya initiativ och ekosystembaserad utveckling

Lahtis

 • Klimatneutral cirkulär ekonomi
  • Utvecklingscenter för klimatneutralt byggande och innovationsekosystem
  • Center för materialkretslopp i Lahtis samt forsknings- och utbildningsplattform
 • Idrottsaffärsverksamhet
  • SportbusinessHub – nationellt lokomotiv för idrottsexport och affärsverksamhet
  • Finlands idrotts-, motions-, turism- och evenemangsekosystem
  • Lahti SportsHub – Finlands mest internationella idrottsarena
  • Forskning och utbildning i idrott som en del av affärsverksamhetsekosystemet SportsBusinessHub

Åbo

 • Förnyelse i industrin
  • Nya produktionssätt, servicemodeller och digitala lösningar
  • Rena och resurssmarta lösningar
  • Ansvarsfull och lokal tillverkning
  • Smart Blue Industry
 • Lifescience-området
  • Läkemedelsutveckling och diagnostik med fokus på additiv tillverkning
  • Främjande av digitala teknologier i affärsverksamhet
  • Verksamhet som stöder det nationella centret för läkemedelsutveckling
  • Stärkande och internationalisering av tillväxtprogrammet ProHealth
 • Genomgående teman
  • Cirkulär ekonomi, resursvisdom och bioekonomi
  • Digitalisering
  • Plattform för stadsutveckling

Villmanstrand (inkl. Imatra)

 • Grön elektrifiering 
  • Energieffektiva användningar av elektricitet (elmaskiner, kraftelektronik, industriautomation)
  • Kolneutrala metoder för produktion av syntetiska och biobränslen (P2X)
   • Tillvaratagande och hantering av koldioxid
   • Produktion av grönt väte och främjande av väteekonomi
   • Syntetiseringsteknologi
  • Smarta och konsumtionsflexibla elnät och fastigheter
   • Mikronät och lösningar för lagring av elektricitet och värme
   • Digital service för fastighetsautomation
  • Byggande av ett SMR ekosystem med minireaktor
 • Åtgärdshelheter
  • Beredning av utvalda spetsinvesteringar
  • Förstärkande av ekosystemtjänster och gemensam användning inom Greenreality Network -nätverket
  • Introduktion av verksamhetsmodellen Talent Hub Etelä-Karjala, en koppling av inlärning till utvecklingen av företag, kommersialiseringen av affärsidéer
  • Kanalisering av EU- och internationell finansiering till Finland
  • En höjning av företagens digitala förmåga och kompetens
  • Innovativa upphandlingar
  • En kolneutral företagspark och och för att locka kvalificerade aktörer

 

 

Ytterligare upplysningar:

Hanna Laaksonen (huvudstadsregionen, Lahtis, Åbo)
Sakkunnig, EU-finansiering av regional- och strukturpolitik
Nylands förbund
Tfn 040 574 8930
fornamn.efternamn(at)uudenmaanliitto.fi


Laura Peuhkuri (Villmanstrand)
Regionutvecklingschef
Södra Karelens förbund
Tfn 040 631 5970
fornamn.efternamn(at)ekarjala.fi

eller

Susanna Kaskinen (Villmanstrand)
Förvaltningsexpert
Södra Karelens förbund
Tfn 040 682 5819
fornamn.efternamn(at)ekarjala.fi