Ekosystemavtal för innovationsverksamhet mellan Tammerfors stad och staten

Ekosystemavtalet mellan Tammerfors och staten stöder stadsregionens innovationsdrivna tillväxt, konkurrenskraft, livskraft, sysselsättning och internationalisering.

De strategiska tyngdpunkterna i Tammerfors ekosystemavtal är:

Sustainable Industry X

I Tammerfors utvecklar man startupföretag som utgår från industrin och utmanar dem att vara med i industrins digitala utveckling. Målet är att vara en föregångare inom teknologi, stärka FUI-verksamheten samt utnyttja branschens attraktivitet och kunnande på ett brett plan.

Åtgärdshelheter:

 • Utveckling och etablering av ett omfattande nationellt SIX-nätverk och en färdplan 
 • Det nationella ekosystemet av smarta maskiner lyfts upp till en nationell spets

Byggnader, energi och infrastruktur 

I Hiedanranta i Tammerfors utvecklas innovationscentrum för hållbara byggda stadsmiljöer. Genom ett gemensamt forsknings- och företagskluster för energi-, bygg- och ICT-sektorerna strävar man efter ambitiösa koldioxidnegativa och skalbara genomföranden på stadsdelsnivå. 

Åtgärdshelheter:

 • Utveckling av ett innovationsekosystem för energilösningar för byggda stadsmiljöer och utveckling av verksamheten till affärsverksamhet
 • Utveckling av ett innovationsekosystem för lösningar som baserar sig på naturen och näringskretsloppet för den byggda stadsmiljön samt utveckling av verksamheten till affärsverksamhet.

Digitala lösningar för hälsa

I Tammerfors har utvecklats en mångsidig forsknings-, utvecklings- och testmiljö för hälsobranschen samt ett affärsekosystem för hälsoteknologi och biovetenskaper som omfattar nästan hundra företag. 

Åtgärdshelheter:

 • Utnyttjande av potentialen hos hälsodata
 • Möjlighet att skapa innovationer i äkta vårdmiljöer och 
 • Ekosystemutveckling och kommersialisering av innovationer

Inom de valda tyngdpunkterna och ekosystemen finns pionjärskap på internationell nivå. Åtgärdshelheterna främjar koldioxidsnålhet, strategiska stadsutvecklingsprojekt samt användning av det senaste kunnandet och den senaste tekniken.
 

Genomgående spetsar i utvecklingen

Stärkandet och förnyandet av kompetensen i Tammerfors tillväxtekosystem kopplas till genomförandet av programmet AuroraAI. Inom programmet skapas förutsättningar för en människoorienterad verksamhet med hjälp av artificiell intelligens. 

Man vill göra internationella experter till en del av FUI-plattformarna. Företagsnätverk och andra professionella nätverk påskyndar samtidigt företagens innovationsbaserade tillväxt och internationella affärsinitiativ.

FUI-plattformarna är också ett verktyg för marknadsföring som riktas till globala expertkoncentrationer. Tammerfors stad samordnar International HUB Tampere-verksamheten, som är en del av de stora städernas Talent Boost-nätverk.

Åtgärdshelheter:

 • Stärkande och förnyande av kompetensen med hjälp av möjligheterna och potentialen hos artificiell intelligens
 • Utveckling av startupsamfundet och vägledning av expertteamen in i ekosystemen
 • Samordning av ekosystemavtalet, styrgruppsverksamhet, facilitering av partnerskap, samordning av åtgärdsprogrammet
 • Utnyttjande av plattformar för stadsutveckling

De strategiska tyngdpunkterna i Tammerfors ekosystemavtal har valts ut utifrån diskussioner och förhandlingar mellan Tammerfors stad, Tammerfors stadsregion, Tampereen korkeakouluyhteisö, VTT, Birkalands förbund och NTM-centralen i Birkaland samt arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet. Tyngdpunkterna baserar sig på områdets företags och innovationsorganisationers kunnande samt strategierna för främjande av tillväxt (landskapsprogrammet, strategin för smart specialisering, regionens näringsstrategi, MBT-avtalet)

Läs mer om ekosystemavtalet mellan Tammerfors och staten:

Ekosystemavtalet för innovationsverksamhet mellan Tammerfors stad och staten (på finska) (tem.fi)

Följ ansökningarna för hållbar stadsutveckling på den här sidan!

Kontaktperson för Birkalands förbund:
Finansieringsexpert Jaana Niittyniemi
tfn 050 326 1620
[email protected]