Närings-, trafik- och miljöcentralen

I Finland har närings-, trafik- och miljöcentralernas strukturfondsuppgifter och huvuddelen av företagsstödsärendena centraliserats till fyra regionala NTM-centraler. I Södra Finland är det NTM-central i Tavastland som sköter uppgifterna. Även om förvaltningen är centraliserad, arbetar experter fortsättningsvis på alla NTM-centralernas verksamhetsställen.

Personalens e-postadresser är i formatet: fö[email protected] (ä=a, ö=o)

Nationell rådgivningstjänst: Finansiering av små och medelstora företag – fråga råd av en expert

Erbjuder hjälp till små och medelstora företag för finansiering, internationalisering och kompetensutveckling. Rådgivningen betjänar vardagar kl. 9−15.

NTM-centralen i Tavastland
Kirkkokatu 12
15140 LAHTIS
kartlänk
Postadress: PL 29, 15141 LAHTIS


telefonväxel 0295 025 000
förnamn.efternamn(at)ely-keskus.fi
kirjaamo.hame(at)ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/ely-hame