Genom Uleåborgs stads och statens ekosystemavtal stärks innovationsverksamheten

 

Med hjälp av ekosystemavtal stärks uppbyggandet av attraktiva spjutspetscenter och innovationsmiljöer och koncentreringar av finländska aktörer i internationella nätverk och värdekedjor. Ekosystemavtalen är statens, universitetsstädernas och städers med universitetscenter långsiktiga och gemensamma satsning på att stärka kompetenscentren.

Centrala prioriteringsområden i Uleåborgs stads och statens ekosystemavtal:
•    Digitalisering i förändringen av stadsmiljön
•    OuluHealth – Digitala lösningar för välbefinnande och hälsa
•    Hållbar cirkulär ekonomi och rena lösningar


 Övergripande teman:
•    Start-up – entreprenörskap, kompetens och fortsatt lärande samt företagsekosystem
•    Stadens och övriga offentliga aktörers stora investeringar och upphandlingar