Prioriteringsområden i strategin för smart specialisering i landskapsprogrammet för Mellersta Österbotten 2022–2025


I strategin för smart specialisering i Mellersta Österbotten betonas en välmående hållbar tillväxt 


•    Mineraler, biobaserade material och nya processer inom energiteknik samt cirkulär ekonomi
•    Lösningar på kompetens- och kommunikationsteknik för grön tillväxt, elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster, e-lärande och robotik
•    Effektiva och miljöbesparande transportsystem, logistik och trafik och planering av båtar och båtbyggen
•    Utvecklade material, i synnerhet byggande i trä och användning av trä
•    Hållbar turism och dess sociala innovationer
•    Utbildning och pedagogik inom skapande ekonomi