Ekosystemavtal för innovationsverksamhet mellan Vasa stadsregion och staten

Genom ekosystemavtalet för innovationsverksamhet mellan Vasa stadsregion och staten stärker man byggandet av ett attraktivt kompetenscentrum och innovationsmiljöer samt kopplingen av aktörer i området till internationella FUI-nätverk och värdekedjor. Genom avtalet utvecklar man ekosystemet för innovationsverksamhet, stärker kompetensspetsar samt ökar effekterna av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten med utgångspunkt i staden. Centrala metoder är stadsutvecklingsprojekt, innovativa offentliga upphandlingar, användning av forskningsresultat, nya affärsekosystem, startupsamfund samt stärkande av kompetensen med hjälp av internationella experter. Åtgärderna väntas skapa en ny lokal utvecklingsdynamik, internationellt betydande nya tillväxtöppningar samt intensivare samarbete mellan städerna inom avtalets tyngdpunktsområden.

Vasa stads och regionens mål är att förbli ett betydande innovationscentrum inom energiteknologi på europeisk nivå samt ytterligare öka sin betydelse fram till år 2030. Vasa stad har också förbundit sig till målet att försöka bli klimatneutral under 2020-talet. För att uppnå målet krävs ett intensivt samarbete med industrin samt pilottestning och ibruktagande av ny teknik och nya lösningar.

En strategisk tyngdpunkt i det ekosystemavtal som stärker innovationsverksamheten i Vasa är Hållbara och smarta energisystem. I fråga om teknologiska delområden fokuserar man på de utvecklingsområden som baserar sig på följande spetskompetenser i EnergyVaasa-ekosystemet:

  • Smarta elnät 
  • Marine-lösningar
  • Hållbar energiproduktion
  • Energieffektivitet
  • Lagring av energi

För de teknologiska spetsarnas del fokuserar man inom ramen för ekosystemavtalet särskilt på utveckling av innovationsekosystemet, exportverksamhet på invest-in- och systemnivån, digitalisering och cirkulär ekonomi samt utveckling av experter och kompetens. Avtalets mål är att genom samarbete mellan företag och den offentliga sektorn skapa stora, inflytelserika projekthelheter, där Vasa stad och dess samarbetspartner tillsammans genomför olika åtgärder för att främja innovationsverksamhet.

Ekosystemavtalet är indelat i sex (6) åtgärdshelheter.

1. Samordning av ekosystemavtalet, förberedelse av åtgärder, gemensam utveckling och nätverkande
2. Vasa stad klimatneutral 202X
3. Utveckling av hamnområdet
4. GigaVaasa – utveckling av batterivärdekedjor i Finland
5. Energysampo
6. Utveckling av forskningsinfrastrukturen.

Kontaktpersoner i Österbottens förbund:

Niklas Ulfvens
Utvecklings- och näringschef
044 320 6563
fornamn.efternamn(at)obotnia.fi