Utvecklingstyngdpunkterna – Mellersta Finland

Mellersta Finland blir framgångsrikt genom att bygga ett hållbart, kunnigt och internationellt landskap där människor mår bra. Mellersta Finlands strategi för 2025 baserar sig på en strävan efter helhetsmässig hållbarhet. 

Tyngdpunkterna i regionutvecklingen baserar sig på fyra hållbarhetsprinciper: 

En grogrund för tillväxt – ekonomi och förnyelse

 • vi stärker förmågan att förnya och producera
 • vi höjer vår kompetensnivå
 • vi främjar sysselsättningen
 • vi gör psykiskt välbefinnande till ett perspektiv i regionutvecklingen

Byggare av en hållbar värld – klimatet och naturen

 • vi är ett klimatneutralt landskap senast 2030
 • vi påskyndar en cirkulär ekonomi
 • vi skyddar mångfalden i vår natur

Det som står i centrum – landskapet och tillgänglighet

 • vi ser till att man smidigt och tryggt kan röra sig inom landskapet, inom landet och till utlandet
 • vi tryggar den digitala tillgängligheten
 • vi röjer väg för multilokalt arbete och multilokala studier
 • vi ökar den utbildnings- och arbetsrelaterade invandringen
 • vi främjar välbefinnande

Finlands hjärta – identitet och partnerskap

 • vi stärker vår roll i nationella och internationella nätverk
 • i förbättrar delaktigheten och jämlikheten 
 • vi tar hand om landskapets samhörighet, flexibilitet vid förändringar och förmåga att klara kriser

Mellersta Finlands val för smart specialisering

Mellersta Finlands val för smart specialisering – tillväxtspetsarna – är bioekonomi och cirkulär ekonomi, förnybar industri och välbefinnande. Digitaliseringen påverkar all vår affärsverksamhet och utvecklingen av den.

Bioekonomi och cirkulär ekonomi: Vi håller material och produkter i cirkulation länge och utvecklar innovationer som stöder jordklotets bärkraft av förnybara material.

Välbefinnande: Motion, lärande, natur, kultur, gemenskap och förebyggande av sjukdomar stöder kommersiella tjänster. 

Förnybar industri: Maskiner reparerar sig själva, byggnaderna är smarta och de material vi planerar har aldrig tidigare skådade egenskaper.

Digitaliseringen påverkar all vår affärsverksamhet och utvecklingen av den. Cybersäkerheten är ett av våra trumfkort.