Kontaktinformation

Fyra finansierande myndigheter ansvarar för beviljandet av finansiering för EU:s program för regional- och strukturpolitik i Södra Finland: Södra Karelens förbund, Nylands förbund, NTM-centralen i Tavastland och NTM-centralen i Mellersta Finland.   

Landskapsförbunden beviljar stöd i sina områden till Europeiska regionutvecklingsfondens (ERUF) regionutvecklingsprojekt. I landskapen Södra Karelen och Kymmenedalen finns också tillgång till finansiering från Fonden för rättvis omställning (JTF). Nylands förbund är förmedlande organ i Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands, Nylands och Egentliga Finlands landskap. Nylands förbund är dessutom förmedlande myndighet i fråga om finansieringen till ERUF-projekt inom ramen för ekosystemavtalen för Lahtis, Åbo och städerna i huvudstadsregionen.

Södra Karelens förbund är förmedlande organ för ERUF-finansiering i Södra Karelens landskap.

Närings-, trafik- och miljöcentralens uppgifter inom finansiering av regional- och strukturpolitiken (ERUF, ESF+ och JTF) i Södra Finland utförs av NTM-centralen i Tavastland och i landskapet Egentliga Finland av NTM-centralen i Mellersta Finland. Information om detta finns i avsnittet för storregionen Västra Finland.

Du kan kontakta experten i din egen region i alla ärenden. Under den här sidan hittar du kontaktinformationen för NTM-centralen i Tavastland och landskapsförbunden i Södra Finland per landskap.