Med hjälp av ekosystemavtalet mellan Rovaniemi stad och staten intensifieras arktisk turism och innovationer för välbefinnande 

 

Rovaniemi stad har med arbets- och näringsministeriet ingått ett ekosystemavtal om innovationsverksamhet för åren 2021–2027. I avtalen mellan staten och universitetsstäderna avtalas om vad som är strategiskt viktigast för tillväxten och om prioriteringsområdena för utvecklandet av innovationsverksamheten i region de närmaste åren. Avtalets övriga samarbetspartner är Lapplands universitet, Lapplands yrkeshögskola, Meri-Lappi utvecklingscenter, Lapplands förbund och NTM-centralen i Lappland.

Valda prioriteringsområden för Rovaniemi är arktisk turism och framtidens välfärdstjänster. Tvärgående ämnesområden i prioriteringsområdena är utformning av tjänster, hantering av avstånden, internationalitet, nya system för affärsverksamheten och underlag för utveckling samt stärkande och förnyande av kompetensen.

Med hjälp av ekosystemavtalet stärks regionens konkurrenskraft och tillväxt som baserar sig på innovationer. Målet är att skapa ny kompetens, affärsverksamhet och arbetsplatser och att i Rovaniemi region bygga upp ett internationellt sett intressant kompetens- och innovationskluster som stödjer företagens tillväxt. Centrala metoder är underlag för innovationer och experimentmiljöer som erbjuds företagen, FUI-projekt som genomförs i samarbete med högskolorna och företagen, innovativa offentliga upphandlingar, utnyttjande av forskningsrön, nya ekosystem för affärsverksamhet, främjande av innovationsorienterat entreprenörskap och stärkande av kompetensen med hjälp av internationella experter.