Ansökan om finansiering

När du vill ansöka om finansiering för din idé från EU:s regional- och strukturpolitikens fonder, är det bra att ta reda på om det är vettigt att verksamheten utförs nationellt av flera samarbetspartner eller av den egna organisationen, eller om det vore bäst att förverkliga projektets verksamhet i Östra Finland eller i ett enskilt landskaps område. Mer information om tyngdpunkterna för utvecklingen av Östra Finland samt dess landskap finns i avsnittet som är avsett för det.

Finansierande myndigheter meddelar ansökningar för finansiering och deras teman samt ansökningstider i avsnittet Ansökningstiderna, på deras egna webbplatser samt eventuellt i regionens dagstidningar. Ansökningsmeddelandet anger för vilka verksamhetslinjer och specifika mål man söker projekt. I meddelandet framkommer till vilken finansierande myndighet ansökan ska adresseras.

Under rubriken Information om ansökningen finns allmän information om ansökningen, dvs. till hurudana projekt finansiering vanligtvis beviljas och hur ansökningar lämnas till myndigheterna. I avsnittet ansökningstider finns information om hurudana projektansökningar som pågår i Östra Finland. Därtill berättar detta avsnitt kort om riksomfattande finansiering samt även företagsfinansiering.

Webbplatsen uppdateras. Avsikten är att den information som saknas fås på sidorna så snart som möjligt.