Ansökan om finansiering

När du vill ansöka om finansiering för din idé från EU:s regional- och strukturpolitikens fonder, är det bra att ta reda på om det är vettigt att verksamheten utförs nationellt av flera samarbetspartner eller av den egna organisationen, eller om det vore bäst att förverkliga projektets verksamhet i Östra Finland eller i ett enskilt landskaps område. 

Mer information om ansökning om finansiering finns under punkten För projektaktörerna.