Utvecklingstyngdpunkter i Norra Karelen 2022–2025

 

POKAT 2025, Norra Karelens landskapsprograms utvecklingsteman

Landskapsprogrammet POKAT 2025 innehåller utvecklingsmål utgående från regionens möjligheter och behov, kultur och andra särdrag samt en beskrivning av de centrala åtgärder som vidtas för att nå målen. POKAT 2025 -landskapsprogrammets teman har valts utgående från det nationella regionutvecklingsbeslutet och Norra Karelens strategi 2040:

  • Tillgänglighet – fungerande trafiksystem
  • Växande livskraft och regionens styrkor
  • Kompetent liv – kompetens och utbildning
  • Välbefinnande – välmående, friska och delaktiga invånare
  • Klimatresiliens och naturens charm

Så kallade genomskinliga element, dvs. faktorer som ska beaktas i all utveckling är digitalisering, internationalitet och hållbar utveckling.

Hållbara, smarta och internationella Norra Karelen – Norra Karelens strategi för smart specialisering

Strategin för smart specialisering är en del av Norra Karelens landskapsprogram POKAT 2025. Bland valen för smart specialisering i enlighet med kraven för programperioden 2021–2027 finns allt från kommersiellt branschspecifikt tänkande till bredare tematiskt fenomenbaserat tänkande. I centrum av utvecklingen står fortfarande tillväxt och internationalisering.

Den nuvarande verksamhetsmiljöns dominerande egenskap är förändring. Förberedelse inför förändringen kräver övergripande utveckling som identifierar regionernas särdrag och styrkor. Som tyngdpunkter för Norra Karelens smarta specialisering har valts:
– Förnybar industri och utvecklande teknik
– Rena lösningar och gröna övergång
– Innovativa och hållbart producerade tjänster

Mer information: POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2022-2025

 

Landskapets samarbetsgrupp (MYR)


Landskapet har en landskapets samarbetsgrupp för att bereda och samordna genomförandet av planer, program och avtal i anslutning till regionutveckling. Samarbetsgruppen fungerar som det partnerskapsorgan som nämns i artikel 8 i den allmänna förordningen vad gäller Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program. 
Samarbetsgruppens samansättning och protokoll finns på Norra Karelens landskapsförbunds webbplats: Maakunnan yhteistyöryhmä (pohjois-karjala.fi)