Hållbar stadsutveckling i Jyväskylä

Tyngdpunkterna i Jyväskylä stads ekosystemavtal är 

1) Ett ekosystem av motion, främjande av hälsa och välbefinnande

Visionen är att skapa bättre förutsättningar för växande affärsverksamhet inom motion, hälsofrämjande och välbefinnande i Finland samt lösa samhälleliga utmaningar och främja mänsklighetens välbefinnande. Aktörerna inom branschen knyts till ett inflytelserikt internationellt värdenätverk, och tankeledarskap för välbefinnande förankras i Finland. Jyväskylä får före år 2027 en fysisk och digital försöks- och innovationsmiljö för motion, hälsofrämjande och välbefinnande, som stärks genom utvecklingsåtgärder för stödjande av kommersialisering av innovationer samt innovativa offentliga upphandlingar.

2) Ett ekosystem för förnybar industri

Målet för ekosystemet för förnybar industri i Mellersta Finland är att aktivt delta i utvecklingen av den nationella och internationella industrimiljön. Ekosystemets tyngdpunktsområden är industriella servicemiljöer, digitalisering av industrin samt ny material- och tillverkningsteknik. Utvecklingen av industrin styrs av målen för hållbar utveckling. Förverkligandet av dessa mål främjas av företagens digitalisering samt användning av den senaste material- och tillverkningstekniken i affärsverksamhetens tillväxt. 

Kontaktpersonen för Mellersta Finlands förbund är utvecklingschef Hannu Koponen.