Kontinuerligt lärande

Temats innehåll

Inom temat stärks aktörernas förmåga att agera i enlighet med målen för kontinuerligt lärande och utvecklas nya verksamhetsmodeller som stöd för verksamheten. Utvecklingen enligt de nationella riktlinjerna i enlighet med målen för kontinuerligt lärande främjas genom strategiskt inriktade projekt och försök. Tyngdpunkten ligger på att utveckla utbildningsaktörernas strukturer och verksamhetsmodeller. Samtidigt främjas aktörernas nätverkande och stärks samarbetet. 

I projekten kan man till exempel utveckla och utnyttja inlärningsmiljöer och inlärningsplattformar som stöd för kontinuerligt lärande, utveckla arbetslivsorienterade verksamhetsmodeller för kontinuerligt lärande samt (internationella) modeller för studerandes etablering i arbetslivet branschvis eller på regional nivå. 

Samarbetet mellan utbildningsstadierna och utbildningsformerna främjas särskilt i utvecklingen av ett gemensamt utbildningsutbud för behoven av kontinuerligt lärande och smidigare övergångar. Utvecklandet av färdigheterna och inlärningsfärdigheterna för kontinuerligt lärande främjas också med beaktande av utvidgningen av läroplikten samt de tidiga skedena i lärandet.

Aktörernas nätverksbaserade och multiprofessionella arbete utvecklas inom tjänsterna för kontinuerligt lärande och handledning t.ex. under den uppsökande verksamheten, handledningen under utbildningen och övergångsskedena. Det multiprofessionella samarbetet utvecklas uttryckligen i fråga om processerna och aktörerna för kontinuerligt lärande.

De riksomfattande temana för kontinuerligt lärande och utveckling av arbetslivet kompletterar varandra när det gäller att utveckla verksamhetsmodeller för främjande av kontinuerligt lärande i arbetslivet. 


Målgrupper

Till målgruppen hör organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, utbildningsorganisationer, högskolor och forskningsinstitut, konst- och kulturinstitutioner, utvecklare av arbetslivet och tjänsterna, deras personal samt arbetsgivare inom den privata och den offentliga sektorn.

Målgrupper är personer i arbete vars kompetens behöver uppdateras eller för vilka en längre tid i arbetslivet tryggas. Målgruppen kan också vara studerande, arbetslösa och personer utanför arbetskraften. 

Som stöd för utvecklingsarbetet finns ett samordningsprojekt som faciliterar samarbetet mellan projekten inom temat, sammanställer bästa praxis för projekten och andra aktörer samt samlar ihop riksomfattande och regionala projekt som är verksamma inom temat. Den producerar också information om resultaten av temat.

Bedömning av budgetramen: 38,8 miljoner euro.

Kontaktpersoner: 

Undervisnings- och kulturministeriet
Päivi Bosquet, paivi.bosquet(at)gov.fi, 0295 330 375
Saara Ikkelä, saara.ikkela(at)gov.fi, 0295 330 109
​​​​​​​Janne Savolainen, janne.savolainen(at)gov.fi, 0295 330 187

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
Henri Helander, henri.helander(at)ely-keskus.fi, 0295 038 221
Marika Lindroth, marika.lindroth(at)ely-keskus.fi, 0295 037 082

​​​​​​JOPPI - samordningsprojekt för kontinuerligt lärande i Finland
Marjo Äikäs, marjo.aikas(at)oph.fi, 0295 331 651
Annukka Norontaus, annukka.norontaus(at)oph.fi, 0295 331 494
Anna Antila, anna.antila(at)oph.fi, 0295 331 734
Pirita Luonuankoski, pirita.luonuankoski(at)oph.fi, 0295 331 206

​​​​​​​Tilläggsinformation (oph.fi)