Ekosystemavtal för innovationsverksamhet mellan Kajanalands stadsregion och staten

 

Som en del av strukturfondsprogrammet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 har Kajana och Sotkamo ingått med staten ett ekosystemavtal om innovationsverksamhet för hållbar stadsutveckling. Övriga samarbetspartner och aktiva aktörer för genomförandet av avtalet är undervisnings- och kulturministeriet, Uleåborgs universitet, Mättekniska enheten vid Kajana universitetscenter (OY-MITY), Jyväskylä universitet, Enheten för idrottsteknologi (JYU-Vuokatti), Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy (KAMK), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (CSC), VTT MIKES/enheten i Kajana (VTT-MIKES), Kajanalands förbund och NTM-centralen i Kajanaland.

Prioriteringsområden i avtalet är 1) mätteknik och mätningar och 2) högpresterande databehandling, artificiell intelligens och datacenter. De har beröringspunkter som är möjliga att stärka med hjälp av ekosystemavtalet, men de utgör två olika innovations- och affärsverksamhetssektorer som båda har en verksamhetslogik som emanerar från deras egen specificerade kompetens och en tydlig stark och självständig roll och ställning inom den nationella innovationspolitiken.


Målet för Kajana regions ekosystemavtal är att skapa 15 nya företag, 20 nya kommersiella tekniker och över 20 nya serviceprodukter 2021–2029 (resultaten realiseras med fördröjning även efter avtalsperioden). Dessutom ingår det i målsättningen att två nya datacenteraktörer etablerar sig vid Renfors strand i Kajana, aktivt deltagande i att Finlands Olympiska kommittés datastrategi för toppidrott gör framsteg, svara för utvecklandet av den nationella välfärds- och idrottsdatabasen och analytik samt inta en ledande ställning vid smarta mätningar av industrin och upprätthållande av modern industri i högskoleutbildningen och i FUI-verksamheten som tillämpar dessa.