Hållbar stadsutveckling i Seinäjoki

Den ekosystemhelhet som stärker innovationsverksamheten i Seinäjoki åren 2020–2027 heter Smart grön tillväxt (Älykäs vihreä kasvu). Tyngdpunkterna i utvecklingen på strategisk nivå i helheten är hållbar förnyelse av livsmedelsekosystemet och en industri som förnyas på ett smart sätt.

Hållbar förnyelse av matens ekosystem

Målet med tyngdpunkten för hållbar förnyelse av livsmedelsekosystemet är att förnya områdets livsmedelsekosystem på ett hållbart sätt till en ny internationell nivå med beaktande av företagens styrkor, investeringar, hållbarhetsförändringen inom branschen och digitaliseringen som källa till tillväxt. Skapande av exportprodukter med högt förädlingsvärde som en del av förnyelsen av livsmedelsekosystemet höjer målnivån. Tyngdpunkten främjas genom tre åtgärdshelheter: Foodteam 2.0. Stärkande av ekosystemet för livsmedelsinnovationer, en hållbarhet i livsmedelssystemet som källa till tillväxt och investeringar i framtiden som plattform för utveckling.

Smart förnybar industri

Målet med tyngdpunkten för smart förnybar industri är att stärka automatiseringen och digitaliseringen inom den tillverkningsindustri som utvecklas i området samt att utveckla verksamhetsförutsättningarna i synnerhet med tanke på hållbara logistiska lösningar. Ett mål är också att skapa ny internationell affärsverksamhet och nya affärsmodeller inom branschen. Tyngdpunkten främjas genom tre åtgärdshelheter: Teknologiklustret Techteam 2.0 blir ett innovationsekosystem, ett centrum för hållbar logistik samt främjande av nya affärsmodeller.

Kontaktpersonen för Södra Österbottens förbund är utvecklingsexpert Päivi Mäntymäki.