Norra Österbottens förbund

Norra Österbottens förbund 
Poratie 5 A, 90140 Oulu
Allmänna förfrågningar per e-post: [email protected]
Officiell post som ska registreras: [email protected]

 

Allmänna regionutvecklings- och strukturfondsärenden:

Tiina Rajala
Utvecklingsdirektör
tfn 040 685 4033
e-post: [email protected]

Heikki Ojala
Regionutvecklingschef
tfn 050 433 3951
e-post: [email protected]

Päivi Keisanen
Utvecklingschef
tfn 050 431 0605
e-post: [email protected]
 
Aki Lappalainen
Regionutvecklingsexpert
tfn 040 502 1851
e-post: [email protected]

Heikki Laukkanen
Regionutvecklingsexpert
tfn 050 918 0035
e-post:[email protected]

Katarina Timisjärvi
Regionutvecklingsexpert
tfn 040 685 4025
e-post: [email protected]

 

Betalningsärenden som gäller ERUF-projekt:

Riitta Saarenpää
Finansieringsgranskare
tfn 050 520 6685
e-post: [email protected]

Mari Väänänen
Finansieringsgranskare
tfn 050 433 3948
e-post: [email protected]

Lapplands förbund

Besöksadress: Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi
Postadress: PL 8056, 96101 Rovaniemi
e-post. [email protected]
de anställdas e-postadresser: fö[email protected]
https://www.lapinliitto.fi/

Allmänna regionutvecklings- och strukturfondsärenden:

Päivi Ekdahl
Utvecklingsdirektör
tfn 0400 383 578    

Ritva Kauhanen
Utvecklingschef
tfn 0400 383 578

 

Ärenden som gäller Norra Finlands koordineringsgrupp och landskapets samar-betsgrupp:

Vilhelmiina Palosaari
Regionutvecklingssekreterare
tfn 040 726 8711

 

Finansieringsärenden som gäller ERUF-projekt:

Olli Pohjonen
Regionutvecklingsexpert
tfn 040 526 5104

Anne Tervo
Regionutvecklingsexpert
tfn 040 544 5554  

Samu Rötkönen
Regionutvecklingsexpert
tfn 040 711 8398

 

Betalningsärenden som gäller ERUF-projekt:

Marjo Leinonen
Betalningsexpert
tfn 040 662 8890

Pirjo Mäenalanen
Betalningsexpert
tfn 050 399 8751    

Anu Moilanen
Betalnings- och ekonomiexpert
tfn 040 711 8381

 

Kajanalands förbund

Besöksadress: Kauppakatu 1, 87100 Kajaani
[email protected]
Registratorskontor: [email protected]
tfn 08 6155 41 växel
Kansliet är öppet månd.-fred. kl. 8.00-15.00

Allmänna regionutvecklings- och strukturfondsärenden:

Jouni Ponnikas
Regionutvecklingsdirektör                                            
tfn 040 5740 804    

Paula Karppinen
Regionutvecklingschef 
tfn 044 7100 867

Finansieringsärenden som gäller ERUF-projekt:
Heikki Immonen
EU-projektsamordnare
tfn 044 7974 273    

Eero Vilhu
Regionutvecklingsexpert
tfn 044 7100 861

 

Betalningsärenden som gäller ERUF-projekt:

Oili Paloniemi
EU-koordinator
tfn 044 7100 869

 

Mellersta Österbottens förbund

Besöksadress: Strandgatan 14, 67100 Karleby
Registratorskontor: [email protected]
tfn 040 160 5700
www.keski-pohjanmaa.fi
De anställdas e-postadresser
[email protected]

Finansieringsärenden som gäller ERUF-projekt:

Teppo Rekilä
Regionutvecklingsdirektör
p. 040 686 1163

Tuija Puumala
programkoordinator
tfn 040 026 0688

Stefan Rannanpää
Aluekehityssuunnittelija
p. 040 861 0063

Betalningsärenden som gäller ERUF-projekt:

Marjo Levaniemi
betalningsgranskare
tfn 040 686 1162

Satu Kalliokoski
förvaltningschef
tfn 040 832 0083