Norra Österbottens förbund

Norra Österbottens förbund 
Poratie 5 A, 90140 Oulu
Allmänna förfrågningar per e-post: [email protected]
Officiell post som ska registreras: [email protected]

 

Allmänna regionutvecklings- och strukturfondsärenden:

Tiina Rajala
Utvecklingsdirektör
tfn 040 685 4033
e-post: [email protected]

Heikki Ojala
Regionutvecklingschef
tfn 050 433 3951
e-post: [email protected]

Päivi Keisanen
Utvecklingschef
tfn 050 431 0605
e-post: [email protected]
 
Aki Lappalainen
Regionutvecklingsexpert
tfn 040 502 1851
e-post: [email protected]

Heikki Laukkanen
Regionutvecklingsexpert
tfn 050 918 0035
e-post:[email protected]

Katarina Timisjärvi
Regionutvecklingsexpert
tfn 040 685 4025
e-post: [email protected]

 

Betalningsärenden som gäller ERUF-projekt:

Riitta Saarenpää
Finansieringsgranskare
tfn 050 520 6685
e-post: [email protected]

Mari Väänänen
Finansieringsgranskare
tfn 050 433 3948
e-post: [email protected]

Lapplands förbund

Besöksadress: Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi
Postadress: PL 8056, 96101 Rovaniemi
e-post. [email protected]
de anställdas e-postadresser: fö[email protected]
https://www.lapinliitto.fi/

Allmänna regionutvecklings- och strukturfondsärenden:

Päivi Ekdahl
Utvecklingsdirektör
tfn 0400 383 578    

Ritva Kauhanen
Utvecklingschef
tfn 0400 383 578

 

Ärenden som gäller Norra Finlands koordineringsgrupp och landskapets samar-betsgrupp:

Vilhelmiina Palosaari
Regionutvecklingssekreterare
tfn 040 726 8711

 

Finansieringsärenden som gäller ERUF-projekt:

Olli Pohjonen
Regionutvecklingsexpert
tfn 040 526 5104

Anne Tervo
Regionutvecklingsexpert
tfn 040 544 5554  

Samu Rötkönen
Regionutvecklingsexpert
tfn 040 711 8398

Henna Romppainen
Regionutvecklingshandläggare
tfn 0406127266

 

Betalningsärenden som gäller ERUF-projekt:

Marjo Leinonen
Betalningsexpert
tfn 040 662 8890

Pirjo Mäenalanen
Betalningsexpert
tfn 050 399 8751    

Anu Moilanen
Betalnings- och ekonomiexpert
tfn 040 711 8381

Kajanalands förbund

Besöksadress: Kauppakatu 1, 87100 Kajaani
[email protected]
Registratorskontor: [email protected]
tfn 08 6155 41 växel
Kansliet är öppet månd.-fred. kl. 8.00-15.00

Allmänna regionutvecklings- och strukturfondsärenden:

Jouni Ponnikas
Regionutvecklingsdirektör                                            
tfn 040 5740 804    

Paula Karppinen
Regionutvecklingschef 
tfn 044 7100 867

Finansieringsärenden som gäller ERUF-projekt:
Heikki Immonen
EU-projektsamordnare
tfn 044 7974 273    

Eero Vilhu
Regionutvecklingsexpert
tfn 044 7100 861

 

Betalningsärenden som gäller ERUF-projekt:

Oili Paloniemi
EU-koordinator
tfn 044 7100 869

Mellersta Österbottens förbund

Besöksadress: Strandgatan 14, 67100 Karleby
Registratorskontor: [email protected]
tfn 040 160 5700
www.keski-pohjanmaa.fi
De anställdas e-postadresser
[email protected]

Finansieringsärenden som gäller ERUF-projekt:

Tuija Puumala
programkoordinator
tfn 040 026 0688

Mikko Kangas
regionutvecklingsplanerare
tfn 040 504 6698

Olli Rosenqvist
regionutvecklingsplanerare
tfn 040 861 0063

Johannes Aalto
planerare
(turistsekreterare)
tfn 040 138 9031

Betalningsärenden som gäller ERUF-projekt:

Marjo Levaniemi
betalningsgranskare
tfn 040 686 1162

Satu Kalliokoski
förvaltningschef
tfn 040 832 0083