Klimatanpassning

Målet för temat Klimatförändringar är att skapa nya lösningar för att anpassa sig till klimatförändringar och för att bekämpa klimatförändringarna så att lösningarna förbättrar samhällets beredskap mot väderleks- och klimatrisker och anpassningen till riskerna samt avgör utmaningarna med den gröna omställningen. Lösningarna kan till exempel vara innovationer, tekniker, verksamhetsmodeller eller naturbaserade lösningar.

Länk till innehåll i temat Klimatförändringar

Kontaktperson
Finansieringsexpert
Paula Alho
NTM-centralen i Norra Österbotten
T. 0295 027 284
paula.alho(at)ely-keskus.fi