Ansökan om finansiering – Norra Finland

Allokeringen av finansieringen styrs av programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027, som innehåller åtgärder enligt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden plus (ESF+) och Fonden för en rättvis omställning (JTF).

NTM-centralen i Norra Finlands verksamhetsområde omfattar Norra Finland, Lappland och Kajanaland. I Mellersta Finland beviljas finansiering av NTM-centralen i Mellersta Finland. NTM-centralen beviljar ERUF-, ESF- och JTF-finansiering på sina områden.

Landskapsförbunden beviljar ERUF-finansiering och finansiering ur Fonden för en rättvis omställning (JTF) på sina områden.

På denna sida hittar du information om finansieringen under programperioden 2021-2027. Ansökningsanvisningar för den gamla programperioden finns på sidan för programperioden 2014-2020.