​​​​​Kymmenedalens landskapsprogram 2022–2025

Kymmenedalens landskapsprogram 2022–2025 definierar bland annat

 • visionen fram till 2040
 • den långsiktiga strategiska planen
 • de centrala målen för landskapets utveckling för åren 2022–2025
 • åtgärder för att målen ska uppnås

> Ta del av Kymmenedalens landskapsprogram (digitalt genomförande, på finska)

Prioriteringarna inom utvecklingen av Kymmenedalen åren 2022–2025:

​Ett innovativt Kymmenedalen

 • Ett innovativt Kymmenedalen
 • Förnyelse av näringslivet
 • Fart åt den smarta specialiseringen och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten
 • Förbättring av kompetensen och utbildningen

Ett hållbart Kymmenedalen

 • Förbättring av landskapets tillgänglighet och hållbara mobilitet
 • Främjande av en attraktiv samhällsstruktur
 • Tryggande av den biologiska mångfalden och hållbar användning av naturresurserna

Ett aktivt Kymmenedalen

 • Åtgärder för att öka delaktigheten och välfärden
 • Förebyggande av ökande ojämlikhet
 • Kultur och motion till en konkurrensfaktor för landskapet

Målet är förnyelse inom välfärd, kompetens, sysselsättning och näringsliv, som är viktiga för reg-ionens livskraft, samt i enlighet med regeringsprogrammet att bromsa upp klimatförändringen och trygga den biologiska mångfalden. Genomgående teman i landskapsprogrammet är hållbar utveckl-ing och digitalisering. Landskapsprogrammet beskriver genomförandet av prioriteringarna utgående från omständigheterna i regionen.

Den smarta specialiseringen främjar innovationer, ekonomisk tillväxt och internationalisering

Kymmenedalens strategi för smart specialisering 2.0 genomför landskapsprogrammet och bygger på de övriga strategierna och utredningarna som tidigare gjorts upp i landskapet.

Strategiska spjutspetsar för smart specialisering i Kymmenedalen under strategiperioden 2021–2025 är:

 • Smart och grön logistik (spjutspetsen för logistik)
 • Förnybara material och energikällor (spjutspetsen för bioekonomi och cirkulär ekonomi)
 • Dataekonomi, cybersäkerhet och spelifiering (spjutspetsen för digital ekonomi)

> Ta del av Kymmenedalens strategi för smart specialisering (på finska)
 

Ytterligare information:

Anna-Riikka Karhunen
Utvecklingschef
Kymmenedalens förbund
Tfn 044 747 8503
fornamn.efternamn(at)kymenlaakso.fi