Ansökan om understöd för utvecklande av företag

 Understöd för utvecklande av företag ska alltid sökas innan projektet inleds.Understöd söks elektroniskt i EURA 2021-systemetLänk till en annan webbplats.

Ansökning om finansiering via EURA 2021-systemet förutsätter Suomi.fi-identifiering. Ett företags ärenden kan skötas av en person som har firmateckningsrätt antecknad i handelsregistret eller i YTJ. Om ansökan fylls i av en person som saknar firmateckningsrätt ska en ansvarig person med firmateckningsrätt i företaget ge en fullmakt i Suomi.fi-tjänstenLänk till en annan webbplats där man väljer fullmakten Förbereda handlingar för strukturfondsprojekt, lämna in handlingar för handläggning och administrera uppgifter som ger möjlighet att logga in i EURA 2021-systemet, fylla i ansökan, underteckna dokument samt överlämna för myndighetsbehandling.

Noggrannare anvisningar om EURA 2021-systemets egenskaper och användning finns i EURA 2021-bruksanvisningenLänk till en annan webbplats. Systemet vägleder och ger råd för ifyllandet av ansökan. 

Öppna anmälningar om projektansökningar hittar du i systemet genom att under punkten Fond välja Europeiska regionala utvecklingsfonden, understöd för utvecklande av företag, den kommun där ditt projekt genomförs och NTM-centralen som myndighet. Bekanta dig noggrant med innehållet i ansökningsannonsen innan du fyller i ansökan. En noggrant ifylld ansökan och inlämnande av de bilagor som behövs försnabbar behandlingen av ansökan.