Kommunikation är projektets skyldighet

Varför kommunicerar vi?

Kommunikationen är en central del av verksamheten inom varje projekt som fått stöd från EU-fonden. Skyldigheterna i fråga om kommunikation och EU:s synlighet gäller all projektverksamhet. Mottagarna av EU-finansiering har en lagstadgad skyldighet att ange finansieringens ursprung och säkerställa att finansieringen från EU synliggörs genom kommunikationsåtgärder.

Med hjälp av kommunikation projektet:

  • berättar om EU-finansieringen
  • informerar allmänheten och målgrupperna om sin verksamhet och om resultaten av projektet
  • når nya målgrupper, involvera organisationer och människor i EU-finansierad projektverksamhet
  • sprider verksamhetsmodeller, bästa praxis och uppnådda resultat och resultat som utvecklats inom projektet så att de kan utnyttjas allmänt

Syftet med kommunikationen är att få projektens referensgrupper att bli entusiastiska för projektet och att hitta nya aktörer och människor. Genom kommunikationen kan man också berätta om projektets resultat och sprida bästa praxis. Kommunikation är en förutsättning för att strukturfondsprojektet ska lyckas.