Kontaktuppgifter till de finansierande myndigheterna

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till experter hos de olika finansierande myndigheterna i norra Finland. I norra Finland sköter NTM-centralen i Norra Österbotten ESF- och ERUF-finansieringen i Norra Österbotten, Lappland och Kajanaland. NTM-centralen i Mellersta Finland betjänar Mellersta Österbotten i fråga om ESF- och ERUF-finansieringen. Landskapsförbunden betjänar de egna landskapen i fråga om ERUF-finansieringen.