Hoppa till innehåll

Välkommen till webbtjänsten för EU:s region- och strukturpolitiska program

Målet med region- och strukturpolitiken är att jämna ut utvecklings- och välfärdsskillnaderna mellan regionerna samt säkerställa hållbar tillväxt och konkurrenskraft i Europeiska unionen och dess medlemsländer. Programperioden 2021–2027 för region- och strukturpolitiken ger betydande resurser för förverkligande av Finlands långsiktiga mål för tillväxt och förnyelse. 

Programmet strävar efter att förnya regionernas näringsstruktur, förbättra sysselsättningen och kompetensen samt öka delaktigheten. Finansieringen kommer från de tre fonderna Europeiska socialfonden (ESF+), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Fonden för en rättvis omställning (JTF), som kompletterar varandra.

Programmets teman

  1. Ett innovativt Finland
  2. Ett klimatneutralt Finland
  3. Ett tillgängligare Finland
  4. Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland
  5. Ett Finland för sociala innovationer
  6. Ett Finland som bekämpar materiell brist
  7. Ett Finland för rättvis omställning (FRO)

Bekanta dig med programmets teman

Illustration

Ansökningstider

Alla ansökningstider Ansökningar om företagsfinansiering

Vänligen kontakta den myndighet som förmedlar finansieringen inom ditt område, om du behöver information om t.ex. ansökan om stöd eller genomförandet av projekten. Information om de finansierade projekten finns i projektinformationstjänsten.

EURA 2021

Digitalt system för hantering av EU:s regional- och strukturfonder under programperioden 2021–2027.

EURA 2021 situationen och tidsplan

Gå till EURA 2021

Gå till EURA 2012 projectinformationstjänst 

Strukturfondernas webbplats 2014–2020 

Webbplats för programperioden 2014–2020 för EU:s regional- och strukturpolitik.

Gå till webbplatsen

Kommunikationsanvisningar

Gå till materialbanken

Sociala medier

Twitter

Facebook

Youtube