Verksamhet och resultat

Strukturfondsverksamhet har pågått i Finland sedan år 1995. Du kan ta del av den innevarande programperiodens (2021–2027) projekt i strukturfondernas informationstjänst. Projekten för strukturfondsperioden 2014–2020 har en separat informationstjänst.

Under programperioden 2021–2027 styrs verksamheten med en stark inriktning på resultat. Verksamheten i de pågående projekten presenteras under punkten Finansierade projekt. Avsnittet Resultat och erfarenheter uppdateras under programperiodens gång.