Anvisningar för stödmottagare

När projektansökan har fått ett positivt finansieringsbeslut, kan projektverksamheten som beskrivs i ansökan inledas. Projektarbetet inkluderar flera steg från inledningsmöte till utarbetande av en slutrapport – och effekterna av ett framgångsrikt projekt fortsätter även efter att verksamheten har upphört.

Väsentligt är att vara uppmärksam på förändringar som sker såväl i projektets verksamhetsmiljö som i projektets egna verksamhet och kunna reagera på dem. Förverkligande av fastställda mål och projektets innehållsmässiga genomförande ska också följas och rapporteras kontinuerligt. I följande avsnitt beskrivs projektets verksamhet närmare ur stödmottagarens perspektiv.