Materialbank

Materialbanken innehåller material relaterat till ERUF- och ESF-ansökningar i Västra Finlands delregion.

Materialbanken uppdateras mer på vår finskspråkiga webbplats: Materiaalipankki (på finska)

Materialet för den föregående programperioden 2014–2020 finns på sidorna för den tidigare strukturfondernas programperiod:

Materialbanken 2014-2020 (rakennerahastot.soft.ware.fi)