Ansöka om finansiering

När du vill ansöka om finansiering för din idé från strukturfonderna lönar det sig att först ta reda på om det vore klokt att genomföra verksamheten nationellt tillsammans med partner eller endast som den egna organisationens verksamhet. Det är också bra att överväga huruvida projektets verksamhet gäller hela Västra Finland eller om dess verkan i huvudsak riktas till ett enda landskaps område. Mer information hittar du i avsnittet Utvecklingens tyngdpunkter.

De finansierande myndigheterna utlyser ansökningsförfarandena för finansiering och deras teman samt de utsatta tiderna för inlämningen av ansökningarna i avsnittet Ansökningstider, på sina egna webbplatser och eventuellt också i regionens ledande tidningar. I ansökningsutlysningen meddelas inom vilka prioriteringar och särskilda mål projekt söks. Av ansökningsutlysningen framgår till vilken finansierande myndighet ansökan ska riktas.

Under rubriken Information om ansökan hittar du allmän information om ansökan, dvs. om vilka slags projekt finansiering i allmänhet beviljas och hur ansökningar ska lämnas till myndigheterna i systemet EURA 2021.  Mer information om företagsfinansiering och hållbar stadsutveckling hittar du i balken till vänster.