Rahoituksen hakeminen

Kun haluat hakea ideallesi rahoitusta rakennerahastoista, kannattaa ensin selvittää olisiko toimintaa järkevä tehdä valtakunnallisesti partnereiden kanssa vai pelkästään oman organisaation toimintana. Lisäksi kannattaa miettiä, koskettaako hankkeen toiminta koko Länsi-Suomea vai kohdentuuko sen vaikutus pääosin yhden maakunnan alueelle. Lisätietoa löydät Kehittämisen painopisteet -osiosta.

Rahoittavat viranomaiset ilmoittavat rahoituksen haut ja niiden teemat sekä hakemusten jättöaikataulut Hakuajat -osiossa, omilla verkkosivuillaan sekä mahdollisesti alueen päälehdissä. Hakuilmoituksessa kerrotaan, mihin toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin hankkeita haetaan. Hakuilmoituksesta käy ilmi, mille rahoittavalle viranomaiselle hakemus osoitetaan.

Tietoa hakemisesta -otsikon alta löydät yleistä tietoa hakemisesta eli siitä, millaisiin hankkeisiin rahoitusta yleensä myönnetään ja miten hakemuksia jätetään viranomaisille EURA2021 –järjestelmässä, sekä hakujaksosuunnitelman. Lisätietoa yritysrahoituksesta sekä kestävästä kaupunkikehittämisestä löydät vasemmasta palkista.