EaSI-toimintalohko

EaSI on Euroopan komission suoraan hallinnoiva Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) -rahastoon sisältyvä toimintalohko, jossa Euroopan komissio rahoittaa toiminnan suoraan. 

EaSI-toimintalohkosta rahoitettavilla toimilla pyritään mm.

  • tukemaan valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä hyvien käytäntöjen ja innovatiivisten ratkaisujen siirtämiseksi ja niiden soveltamisen laajentamiseksi 
  • helpottamaan työntekijöiden vapaaehtoista maantieteellistä liikkuvuutta 
  • lisäämään työllisyysmahdollisuuksia erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille
  • tukemaan yhteiskunnallisten yritysten kehitystä ja yhteiskunnallisten investointien markkinoi-den syntymistä ja helpottamaan julkisen ja yksityisen sektorin vuorovaikutusta ja säätiöiden ja avustusjärjestöjen osallistumista kyseisillä markkinoilla.

Lisätietoja rahoituksesta, hauista ja tarjouspyynnöistä löytyy Euroopan komission ESR+ -sivustolta

Kansainvälisen yhteistyön rahoitus ja sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskus 
European Social Fund Agency (ESFA), Liettuassa toimii Euroopan sosiaalisten innovaatioiden aloitteen koordinoivana osaamiskeskuksena. Keskuksen tehtävänä on jakaa tietoa ja viestiä tapahtumista ja rahoittaa ESR+:n kansainvälisen yhteistyön toimet. Lisäksi ESFA ylläpitää jäsenvaltioiden välistä yhteistä tietokantaa kansallisten innovaatioiden osaamiskeskusten kanssa.

Lisätiedot Suomessa
Suomen EaSi kontaktipiste neuvoo, ohjaa ja viestii tapahtumista sähköpostitse [email protected].