Yritysrahoitus

Rakennerahastoista myönnetään alkavalla rahastokaudella (2021–2027) rahoitusta yritysten erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Hankkeet voivat olla esimerkiksi tuotantoon, kansainvälistymiseen tai osaamiseen liittyviä. Niillä täytyy olla merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan, uusiutumiseen, kasvuun ja kilpailukykyyn. Myös työllisyysnäkökohdat otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Rahoituksessa huomioidaan myös erityisesti hankkeen vähähiilisyyttä sekä ilmasto- ja ympäristöpositiivisia vaikutuksia edistävät asiat.

Kehittämistoimiin tukea myönnetään enintään 50 prosenttia. Investointihankkeissa tuen osuus on 10–35 prosenttia. Tuen osuus vaihtelee hankkeen sisällön, sen sijainnin ja muiden vaikuttavien seikkojen perusteella.

Lisäksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finland myöntää rahoitusta yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Business Finlandin rahoitusta voivat hakea yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkisten palvelujen tuottajat. Kansainvälistymisestä kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkein kohderyhmä.

Yritysrahoituksen hakujaksosuunnitelma 2024 (pdf)

Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategia & JTF-liite (pdf)

Uudistunut lainsäädäntö

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (758/2021) astui voimaan 1.11.2021. Siitä lähtien tuet ovat Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitukseen kuuluvia tukia.

Hakijan on syytä olla yhteydessä ELY-keskuksen valtakunnalliseen pk-yritysten rahoitusneuvontaan puh. 0295 024 800 tai paikallisen ELY-keskuksen yritysrahoituksesta vastaaviin henkilöihin ennen hakemuksen jättämistä. Näin hankkeen rahoitusedellytyksistä saa käsityksen jo ennen hakemuksen jättämistä.

Yritysten kehittämis- ja investointirahoitus tulee pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Maaseudulle suuntautuva yritysrahoitus

Maaseudun mikroyritysten kehittämis- ja investointitarpeisiin voi myös hakea tukea ELY-keskuksesta. Ko. rahoitus tulee kuitenkin Euroopan maaseuturahastosta. Ehdot ovat samantyyppisiä kuin Euroopan aluekehitysrahastosta tai kansallisista rahoista myönnetyllä tuella. Lisätietoa maaseudun yritystuista löytyy Ruokaviraston internet-sivuilta: Maaseudun yritystuet (ruokavirasto.fi)