Jatkuva oppiminen

Teeman sisältö

Teemassa vahvistetaan toimijoiden kyvykkyyttä toimia jatkuvan oppimisen tavoitteiden mukaisesti ja kehitetään uusia toimintamalleja toiminnan tueksi. Kansallisten linjausten mukaista kehittämistä jatkuvan oppimisen tavoitteiden mukaisesti edistetään strategisesti kohdennetuilla hankkeilla ja kokeiluilla. Pääpaino on koulutustoimijoiden rakenteiden ja toimintamallien kehittämisessä. Samalla edistetään toimijoiden verkostoitumista ja vahvistetaan yhteistyötä. 

Hankkeissa voidaan esimerkiksi kehittää ja hyödyntää oppimisympäristöjä ja -alustoja jatkuvan oppimisen tueksi, kehittää työelämälähtöisiä jatkuvan oppimisen toimintamalleja sekä (kv-) opiskelijoiden työelämään kiinnittymisen malleja alakohtaisesti tai aluetasolla. 

Koulutusasteiden ja koulutusmuotojen yhteistyötä edistetään erityisesti yhteisen koulutustarjonnan kehittämisessä jatkuvan oppimisen tarpeisiin ja siirtymien sujuvoittamisessa. Jatkuvan oppimisen taitojen ja oppimisvalmiuksien kehittämistä edistetään huomioiden myös oppivelvollisuuden laajentaminen sekä oppimisen varhaiset vaiheet.

Toimijoiden verkostomaista ja moniammatillista työtä kehitetään jatkuvan oppimisen ja ohjauksen palveluissa esim. hakevan toiminnan, koulutuksen aikaisen ohjauksen ja nivelvaiheiden aikana. Moniammatillista yhteistyötä kehitetään nimenomaan jatkuvan oppimisen prosessien ja toimijoiden osalta.

Jatkuvan oppimisen ja työelämän kehittämisen valtakunnalliset teemat täydentävät toisiaan työelämässä tapahtuvan jatkuvan oppimisen edistämisen toimintamallien kehittämisessä. 


Kohderyhmät

Kohderyhmään kuuluvat järjestöt, yhdistykset, säätiöt, kunnat, koulutusorganisaatiot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, taide- ja kulttuurilaitokset, työelämän ja palveluiden kehittäjät, niiden henkilökunta sekä yksityisen ja julkisen sektorin työnantajat.

Kohderyhmiä ovat työssä olevat henkilöt, joiden osaaminen tarvitsee päivitystä tai joiden työelämässä pitempään pysymistä turvataan. Kohderyhmänä voivat olla myös opiskelijat, työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat. 

Kehittämistyön tukena on koordinaatiohanke JOPPI - Jatkuvan oppimisen Suomi, joka kokoaa yhteen teemassa toimivat valtakunnalliset ja alueelliset hankkeet, fasilitoi teeman hankkeiden yhteistyötä, tuottaa tietoa teeman tuloksista sekä koostaa parhaat käytännöt hankkeiden ja muiden toimijoiden käyttöön., joka fasilitoi teeman hankkeiden yhteistyötä, koostaa parhaat käytännöt hankkeiden ja muiden toimijoiden käyttöön sekä kokoaa yhteen teemassa toimivat valtakunnalliset ja alueelliset hankkeet. Se myös tuottaa tietoa teeman tuloksista.

Rahoituskehysarvio: 38,8 milj. euroa.

Tutustu teemakuvaukseen (PDF)

Yhteyshenkilöt: 

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Päivi Bosquet, opetusneuvos, paivi.bosquet(at)gov.fi, 0295 330 375
Saara Ikkelä, erityisasiantuntija, saara.ikkela(at)gov.fi, 0295 330 109
​​​​​​​Janne Savolainen, erityisasiantuntija, janne.savolainen(at)gov.fi, 0295 330 187

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Henri Helander, rahoitusasiantuntija, henri.helander(at)ely-keskus.fi, 0295 038 221
Marika Lindroth, rahoitusasiantuntija, marika.lindroth(at)ely-keskus.fi, 0295 037 082

JOPPI - Jatkuvan oppimisen Suomi -koordinaatiohanke
Marjo Äikäs, erityisasiantuntija, hankevastaava, marjo.aikas(at)oph.fi, 0295 331 651
Annukka Norontaus, erityisasiantuntija, tietotuotanto, selvitystyö, annukka.norontaus(at)oph.fi, 0295 331 494
Anna Antila, asiantuntija, viestintä ja tapahtumatuotanto, anna.antila(at)oph.fi, 0295 331 734
Pirita Luonuankoski, avustava asiantuntija, taloushallinto, pirita.luonuankoski(at)oph.fi, 0295 331 206

Lisätietoa koordinaatiohankkeesta (oph.fi)