Strategiset hankkeet

Strategisilla hankkeilla on merkittävä rooli ohjelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Strategiset hankkeet nimetään ohjelma-asiakirjassa ja niihin sovelletaan erityisiä valvonta- ja viestintätoimenpiteitä, esimerkiksi avaustilaisuuden järjestäminen.

Uudistuva ja osaava Suomi 20212027 ohjelma-asiakirjassa strategisiksi hankkeiksi on nimetty alla olevat viisi ministeriöyhteistyössä valmisteltua valtakunnallista teemaa. Seurantakomitean tehtävänä on tarkastella näiden teemojen edistymistä strategisesti merkittävien toimien toteuttamisessa ja tuloksellisuudessa.