Aineellinen apu ohjelmakaudella ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027” 

Vähävaraisille tarkoitettu aineellinen apu rahoitetaan Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+). Apu toteutetaan hankkeina. Hakuilmoitus julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön EURA 2021 -järjestelmässä. Hankehaku on tarkoitettu julkisoikeudellisille yhteisöille ja yksityisoikeudellisille oikeushenkilöille. Ruokavirasto ei jaa maksukortteja suoraan avunsaajille. Seuraava hankehaku on alkuvuonna 2024. Hankehakija tarvitsee Suomi.fi -asiointivaltuuden sekä käyttöoikeuden EURA 2021 -järjestelmään. 

Ensimmäistä hankehakua koskeva hakuinfo järjestettiin tiistaina 14.2.2023 klo 12-14 Teams-yhteydellä.

Hakuinfon materiaalit:
Aineellisen avun eristyistavoite (PDF), Valtteri Karhu, Työ- ja elinkeinoministeriö
Aineellisen avun toimintaympäristö ja liitännäistoimet (PDF), Minna Talvitie, Ruokavirasto
Hankkeen valmistelu ja valintaperusteet (PDF), Eveliina Viitanen, Ruokavirasto
ESR+ hankkeet muista toimintalinjoista (PDF), Verna Piirainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Maksukortteja koskevat käytännöt (PDF), Minna Talvitie, Ruokavirasto
Aineellinen apu EURA:ssa (PDF), Eveliina Viitanen, Ruokavirasto
Kysymykset & vastaukset (PDF)

Ruokavirasto on ohjelmakaudella 2014–2020 hallinnoinut vähävaraisille jaettavaa EU:n ruoka-apua vähävaraisten avun rahastosta (FEAD). Tämän rahaston korvaa ohjelmakaudella 2021-2027 Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+). Suomen vähävaraisille jaettava aineellisen apu on osa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027”. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii ohjelman hallintoviranomaisena. Ruokavirasto toimii välittävänä toimielimenä aineellisen avun hankkeissa.

Valitut hanketoimijat tarjoavat avunsaajalle neuvonnan lisäksi maksukortin elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden ostamiseen 

Hanketoimijalla on oltava riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi sekä tarvittava osaaminen hankesuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Valitut hanketoimijat hankkivat maksukortit ja koordinoivat liitännäistoimet, jotka voivat liittyä terveellisen ruokavalion ohjaukseen, velkaneuvontaan, sosiaalihuoltoon, työllisyys- ja koulutuspalveluihin ja järjestöjen erilaisiin toimintoihin. Avunsaaja käyttää EU-osarahoitteista maksukorttia elintarvikkeiden ja perustuotteiden maksamiseen päivittäistavarakaupassa. Ostoskorista poissuljetaan veikkaus-, alkoholi- ja tupakkatuotteet.

Liitännäistoimi voi olla hanketoimijan tai hankekumppanin omaa toimintaa tai toimijoiden toteuttama muu hanke. Esimerkiksi käynnissä olevista ESR+ -rahoitteisista hankkeista löydät lisätietoa https://rakennerahastot.fi/hakuajat. Liitännäistoimenpiteiden kustannuksia voidaan korvata prosenttimääräisinä (flat rate). Prosenttimääräisiä kustannuksia hyväksytään 7% hankkeen pääasiallisista kustannuksista (maksukortit).

Hankekoordinaatioryhmä ohjaamassa hankkeiden valintaa ja toteutusta

Hankekoordinaatioryhmä on poikkihallinnollinen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on aineellisen avun hankkeiden strateginen ohjaus sekä toteutuksen seuranta, arviointi ja tukeminen. Koordinaatioryhmä seuraa myös sitä, että aineelliseen apuun ja hankkeen sisältöön liittyvä valtakunnallinen ja alueellinen toiminta tukevat ja täydentävät toisiaan.

Hankekoordinaatioryhmässä määritetään ohjelmakauden hankehakujen painopisteet ja esimerkiksi maksukortin arvo.  

Hankekoordinaatioryhmän jäsenet:

  • Päivi Hämäläinen, STM, hankekoordinaatioryhmän puheenjohtaja
  • Henna Leppämäki, STM, hankekoordinaatioryhmän varapuheenjohtaja
  • Minna Talvitie, Ruokavirasto
  • Sirpa Raassina, Etelä-Savon ELY-keskus
  • Niina Lamberg, Hämeen ELY-keskus
  • Johanna Latvala, Keski-Suomen ELY-keskus
  • Verna Piirainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  • Eveliina Viitanen, Ruokavirasto, hankekoordinaatioryhmän sihteeri

Hankekoordinaatioryhmään kutsutaan lisäksi muita asiantuntijoita tarpeen mukaan kuultavaksi. Hankekoordinaatioryhmän kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää myöhemmin.

Yhteystiedot
Aineellinen apu ESR+
aineellinen.apu(at)ruokavirasto.fi