Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasu-päästöjen vähentäminen

Energiatehokkuusteemassa edistetään energiatehokkaiden ja vähähiilisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi uudis- ja korjausrakentaminen, teollisuus, laitokset, sekä julkinen ja yksityinen sektori. Materiaalien käytön tehokkuus ja älyratkaisut liittyvät myös teemaan.

Yhteyshenkilö:
rahoitusasiantuntija Paula Alho
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
p. 0295 037 284
paula.alho(at)ely-keskus.fi