Hankkeet

EU-osarahoitteisen ohjelmatyön perustan muodostavat hankkeet. Ne voivat olla pieniä, isoja, paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia tai jopa valtakunnan rajat ylittäviä.

Ohjelmakausien saatossa erilaisia EU-hankkeita on Suomessa toteutettu jo useita kymmeniä tuhansia. Monien toteuttajaorganisaatioiden hankeosaaminen on samalla karttunut, mutta uudistuakseen ja pysyäkseen mukana yhteiskunnan kehityksessä hanketyö kaipaa jatkuvasti myös uusia toteuttajia ja tuoreita näkemyksiä. Ratkaistavia ongelmia ja erilaisia tarpeita syntyy koko ajan ja luovimmat ratkaisut huomataan - Suomestakin on EU-rahoituksen tuella ponnistanut maailmalle lukuisia menestystuotteita ja palveluja.

Seuraavassa kerrotaan yksityiskohtaisemmin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman hanketoiminnasta.