Kehittämisen painopisteet – Keski-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaan kehittämisen painopisteet löytyvät Pohjois-Suomen osiosta.

Keski-Pohjanmaa kuuluu Länsi-Suomen suuralueeseen ELY-keskusten välittämien EAKR-yritystukien sekä ESR+-tukien osalta. Välittävänä toimielimenä Länsi-Suomessa toimii Keski-Suomen ELY-keskus.