Tietoa EURA 2021 -järjestelmästä

EURA 2021 (www.eura2021.fi) on Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ja rahastojen osarahoittamien hankkeiden hallinnointiin tarkoitettu digitaalinen palvelukokonaisuus ohjelmakaudelle 2021–2027. Näitä rahastoja ovat Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF).

Järjestelmän omistaa ja rekisterinpitäjänä toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Mihin EURA 2021 -järjestelmää käytetään? 

Järjestelmä sisältää kaikki viranomaisten käyttöön tarkoitetut palvelut, muun muassa EU-myöntövaltuuksien ja määrärahojen hallintatoiminnot sekä hankkeiden valvonnan ja -tarkastuksen palvelut. Järjestelmän tuottamien tietojen perusteella Suomesta toimitetaan myös rahastojen maksupyynnöt Euroopan komissiolle. 

EURA 2021 -järjestelmästä tuotetaan tiedot sekä kansallisen että EU-tason raportointiin sekä julkiseen EU:n alue- ja rakennepolitiikan tietopalveluun.  

Järjestelmää käyttävät kaikki alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeiden hakija- ja toteuttajaorganisaatiot.  Ne hakevat tukea ja maksatusta sekä raportoivat hankkeiden toteutuksesta sähköisesti.  

EURA 2021 -järjestelmä on liitetty useisiin muihin viranomaisjärjestelmiin tietojen automaattista hakua ja toimitusta varten. Tämän vuoksi hankkeiden ei tarvitse toimittaa kaikista taustatiedoistaan erillisiä liitteitä.

Miksi ei voida asioida ns. paperilla, kunnes jokin tarvittava toiminnallisuus järjestelmässä valmistuu?

Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021) edellyttää, että EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen hakemusten ja hankkeiden asiakirjojen toimitus ja päätöksenteko tapahtuu sähköisesti EURA 2021 -järjestelmässä.

Etsitkö tukea järjestelmän käyttöön? 

Järjestelmän käytössä neuvovat EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitusta myöntävät viranomaiset. Neuvojien yhteystiedot löytyvät EURA 2021 -järjestelmän Käyttäjäneuvonta –sivulta 

Aloitussivulta löytyy linkki järjestelmän käyttöohjeeseen.​​​