Kymenlaakson yrityksille avaimia kyber- ja tietoturvallisuuden parantamiseen

    


Kyberturvan ABC -hankkeen tavoitteena on parantaa Kymenlaakson yksinyrittäjien, mikroyritysten ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden kyberturvallisuuteen liittyvää tietoisuutta ja käytännön osaamista.

Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus ja toteuttajana on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK.

Haastateltavana:

Marie Skavø-Sinisalo

Projektipäällikkö
XAMK

Kymenlaakson alueella on nyt hankkeen projektipäällikön Marie Skavø-Sinisalon mukaan ainutlaatuinen, matalan kynnyksen mahdollisuus ottaa haltuun kyber- ja tietoturva-asiat etenkin yrittämisen näkökulmasta.

- Järjestämme kolme valmennusohjelmaa, jotka koostuvat koulutus-, kotitehtävä- ja työpajaosioista. Yksi ohjelmista on suunnattu sote- ja hyvinvointialalle.  Luvassa on myös tietoiskuja ajankohtaisista tietoturvariskeistä ja tieto- ja kyberturvaa käsitteleviä lyhyitä videoita, some-postauksia sekä podcasteja, kertoo hankkeen projektipäällikkö Marie Skavø-Sinisalo.

Hankkeeseen osallistuvien kyber- ja tietoturvatietoisuutta ja perusosaamista parannetaan mm. käytännönläheisillä kyber- ja tietoturvamaturiteettianalyyseillä sekä kyber- ja tietoturvaoppailla.

Koulutuksiin ja työpajoihin osallistuttuaan yrittäjällä on käsitys omasta digitaalisesta työympäristöstään ja sen riskeistä sekä käytännön ymmärrystä siitä, mitä konkreettisia asioita ja miten oman yrityksen liiketoiminnan voi pitää digitaalisesti turvassa.

Verkkohuijausten laajuus ja ammattimaisuus on yllättänyt

Hankkeen tarpeellisuudesta kertoo esimerkiksi sote- ja hyvinvointialan yrittäjyydestä kiinnostuneille alan ammattilaisille järjestetyn tiedotustilaisuuden anti: Skavø-Sinisalon mukaan monelle osallistujalle tuli yllätyksenä tekstiviesti- ja sähköpostihuijausten laajuus ja ammattimaisuus. Yllätys oli myös tieto siitä, mitä seuraamuksia tällaisen viestin linkin klikkaamisesta voi olla suurellekin organisaatiolle.

Kun osallistujille kerrottiin puhelimeen asennettavien sovellusten riskeistä, ryhtyivät lähes kaikki paikalla olleet käymään läpi puhelimensa sovellusten oikeuksia ja rajoittamaan niitä, Skavø-Sinisalo mainitsee. Jotkut tiedotustilaisuuden osallistujat myös poistivat tarpeettomat appit välittömästi puhelimestaan. Hankkeen aikana on jo pystytty estämään yhden yrityksen merkittävä tietoturvariski, joka havaittiin puhelimien käyttöön liittyen.

   

Hankkeen projektipäällikkö Marie Skavø-Sinisalo:

”Korona-pandemia ajoi rikolliset verkkoon yhtä tehokkaasti kuin asiantuntijat etätöihin. Samaan aikaan elämämme, liiketoimintamme ja koko yhteiskunta digitalisoitui hetkessä ilman, että tietoturvaa ajateltiin kovinkaan syvällisesti, jos lainkaan."

Hankkeessa valmistuvat analyysit, oppaat, videot ja muu materiaali ovat valmistuttuaan verkossa vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Tämä hanke on Skavø-Sinisalon mukaan ensimmäinen tieto- ja kyberturvan alkeisiin pureutuva hanke Kymenlaaksossa, joka on suunnattu nimenomaan mikro- ja yksinyrittäjille.

Hanke osittain kaikkien hyödynnettävissä

Mahdollisuus osallistua työpajoihin on rajattu Kymenlaakson alueen yrityksille, mutta hankkeen tilaisuudet järjestetään siten, että kuka tahansa voi kuunnella koulutuksia verkosta. Myös verkon kautta osallistuvien kysymyksiin vastataan, jos valmennuksen varsinainen kohderyhmä voi hyötyä vastauksesta.

Kymenlaakson naisyrittäjät ja Kymen yrittäjät sekä maakunnan kaksi kunnallista kehittämisyhtiötä ovat tiiviisti mukana hankkeen toteuttamisessa ja voivat hyödyntää valmistuvia materiaaleja esim. aloittavien yrityksien yritysneuvonnassa.

Tällä hankkeella on tarkoitus kuroa umpeen kuilua digitalisoituneen maailman ja sen turvattomuuden kanssa. Moni yksinyrittäjä joutui pandemia-aikana digitalisoimaan liiketoimintansa pakon edessä ja nopealla aikataululla, mutta ei ajan, varojen ja osaamisen puuttumisen vuoksi edes ymmärtänyt, että digitaalinen turvallisuus ei synny sattumalta tai että se ei ole vakiona ohjelmistoissa ja tietotekniikassa, Skavø-Sinisalo kertoo.

Hankkeen tiedot

  • Hankkeen nimi: Kyberturvan ABC yrittäjille
  • Sivusto ja koulutuskalenteri
  • Hankekoodi: S22723
  • Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet
  • Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen
  • Kustannusmalli: Flat rate 17 %
  • Hankkeen toteuttaja: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
  • 1.1.2022 - 31.8.2023
  • Kokonaiskustannukset 245 127

XAMK

Mikkelissä, Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa toimiva Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu eli XAMK tarjoaa ammattikorkeakoulu- ja ylemmän ammattikorkeakoulutason tutkintoja. Tarjontaan kuuluu n. 50 amk-tutkintokoulutusta ja yli 30 yamk-koulutusta.

Lähteet:
Hankkeen projektipäällikkö Marie Skavø-Sinisalon haastattelu