Pohjois-Pohjanmaan hakuaikasuunnitelma 2023

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päivittävät rahoitushakusuunnitelmaa säännöllisesti. 

 

Aluekehitysrahasto (EAKR)

Haun ajankohta Rahoittaja Erityisteema Käytettävissä oleva rahoitus
Jatkuva haku 
maaliskuu-31.12.2023 

 
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Yrityksen kehittämisavustuksen haku, JTF   30,9 milj. € 
Määräaikainen haku 
1.3.–28.4.2023 
 
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Yrityksen kehittämisavustuksen haku
Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027-ohjelmasta, EAKR 
 
 9,5 milj. € 
Jatkuva haku huhtikuu–30.11.2023. Käsittelyynottopäivät 12.5., 31.8., ja 30.11.2023. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Toimintaympäristön kehittämisavustus elinkeinoelämäverkottuneille hankkeille Pohjois-Pohjanmaalla, JTF 

 
 5 milj. €
1.2.–30.4.2023  Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Infrahaku Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa 
Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta:
Toimintalinja 3 Saavutettavampi Suomi: erityistavoite 3.1. 
 
 1,05 milj. € 
16.1.–6.4.2023 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ympäristö EAKR -hankkeiden haku Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta:
Toimintalinja 2, Vähähiilinen Suomi:  erityistavoitteet 2.2 ja 2.3

 2,7 milj. €
3.3.–6.4.2023 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Suomen (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu) ylimaakunnallisten Ympäristö EAKR -hankkeiden haku Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta:
Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoite 1.1
Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi: erityistavoitteet 2.2 ja 2.3

9,4 milj.
26.4 - 16.6.2023 Pohjois-Pohjanmaan liitto

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027, JTF siirtymäsuunnitelma, ylimaakunnallinen (Kainuu. Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) teemahaku: 
Toimintalinja 7 toimintatyypit 1–6

 

1.293.000 €
29.5. - 8.9.2023 Pohjois-Pohjanmaan liitto

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027,
Kestävä kaupunkikehittäminen – Oulun kaupungin ekosysteemisopimuksen haku:

Toimintalinja 1; erityistavoitteet 1.1, 1.2 ja 1.3

 1.000.000 €
Jatkuva haku huhtikuu–30.11.2023 käsittelyynotto- päivät 12.5.2023, 31.8.2023 ja 30.11.2023 Pohjois-Pohjanmaan liitto

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027, JTF siirtymäsuunnitelma: 
Toimintalinja 7 toimintatyypit 1–6

 35.000.000 €
Jatkuva haku 15.12.2023 saakka. Hakemukset jätettävä: 8.6., 31.8., 31.10., 15.12.2023 mennessä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Turvetuotannosta poistuneiden/poistuvien alueiden ennallistaminen ja jatkokäyttö, JTF 4,8 milj. €
Jatkuva haku 1.9.–  31.12.2023, käsittelyynotto- päivät 13.10.2023 ja 31.12.2023 Pohjois-Pohjanmaan liitto

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027,

Toimintalinja 1: erityistavoitteet 1.1 ja 1.2 Toimintalinja 2: erityistavoitteet 2.1, 2.2 ja 2.3

 9.597.000 €

 

Euroopan Sosiaalirahasto (ESR+) – rahoittaja ELY-keskus

Haun ajankohta Erityisteema Käytettävissä oleva rahoitus
Jatkuva haku 16.5.2023 saakka.
Hakemukset jätettävä: 18.4. ja 16.5.2023 mennessä.
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman jatkuva haku,
REACT-EU -toimintalinja 9 
Toimintalinjat 3 & 5 
 

ESR, TL 5
Toukokuu–elokuu 2023

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027
Toimintalinja 5, Sosiaalisten innovaatioiden Suomi: 5h, Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen

 
Jatkuva haku 30.11.2023 saakka. Hakemukset jätettävä: 8.6., 31.8., 30.11.2023 mennessä. ESR+ tyyppinen toiminta, JTF