Pohjois-Pohjanmaan hakuaikasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päivittävät rahoitushakusuunnitelmaa säännöllisesti. 

 

Aluekehitysrahasto (EAKR)

Haun ajankohta Rahoittaja Erityisteema Käytettävissä oleva rahoitus
Jatkuva haku tammi–joulukuu 2024 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustuksen haku, JTF Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu yhteensä 6,65 milj. € + edelliseltä vuodelta mahdollisesti siirtyvät määrärahat.
Jatkuva haku tammi–joulukuu 2024 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Yrityksen kehittämisavustuksen haku  
Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027-ohjelmasta, EAKR

Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu yhteensä noin 24 milj. € + edelliseltä vuodelta mahdollisesti siirtyvät määrärahat.
Määräaikainen haku tammi–maaliskuu 2024 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Toimintaympäristön kehittämisavustus elinkeinoelämäverkottuneille hankkeille  Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoite. 1.1

Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoitteet 1.2 ja 1.3

Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi: erityistavoitteet 2.1, 2.2 ja 2.3
Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027-ohjelmasta, EAKR

 


 
Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu yhteensä arviolta 4 milj. €
Määräaikainen haku maalis–huhtikuu 2024 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Infrahaku Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa 
Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta:
Toimintalinja 3 Saavutettavampi Suomi: erityistavoite 3.1
 
1,9 milj. € + edelliseltä vuodelta mahdollisesti siirtyvät määrärahat.

Määräaikainen haku 15.11.2023–31.1.2024.

Alustavan suunnitelman mukaan syksyllä 2024: 15.8.–31.10.2024.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ympäristö EAKR-hankkeiden haku Pohjois-Pohjanmaalla, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027:
TL 2 Hiilineutraali Suomi, erityistavoitteet 2.2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja 2.3. Kiertotalous

 

 
1.9.-30.11.2024 Pohjois-Pohjanmaan liitto

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027,

Toimintalinja 1: erityistavoitteet 1.1, Toimintalinja 2: erityistavoitteet 2.3

  8.000.000 €
5.4.-31.5.2024 Pohjois-Pohjanmaan liitto

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027,
Kestävä kaupunkikehittäminen – Oulun kaupungin ekosysteemisopimuksen haku:

Toimintalinja 1; erityistavoitteet 1.1, 1.2 ja 1.3

  1.000.000 €
       
Jatkuva haku 16.12.2024 saakka. Hakemukset jätettävä: 15.12.2023, 29.2.2024, 30.4.2024, 2.9.2024 ja 16.12.2024  mennessä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Turvetuotannosta poistuneiden/poistuvien alueiden ennallistaminen ja jatkokäyttö, JTF    3,9 milj. €
       

 

Euroopan Sosiaalirahasto (ESR+) – rahoittaja ELY-keskus

Haun ajankohta Erityisteema Käytettävissä oleva rahoitus

Määräaikainen haku  15.11.2023–31.1.2024.

Alustavan suunnitelman mukaan syksyllä 2024: 15.8.–31.10.2024.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027:
Toimintalinja 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi

 
Jatkuva haku 1.12.2023–28.11.2024. Hakemukset jätettävä: 27.3., 30.5., 29.8., 28.11.2024 mennessä. ESR+ tyyppinen toiminta, JTF