Pohjois-Pohjanmaan hakuaikasuunnitelma 2023

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päivittävät rahoitushakusuunnitelmaa säännöllisesti. 

 

Aluekehitysrahasto (EAKR)

Haun ajankohta Rahoittaja Erityisteema Käytettävissä oleva rahoitus
Jatkuva haku 
maaliskuu-31.12.2023 

 
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Yrityksen kehittämisavustuksen haku, JTF   30,9 milj. € 
Määräaikainen haku 
21.8.–29.9.2023 
 
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Yrityksen kehittämisavustuksen haku
Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027-ohjelmasta, EAKR 
 
 9,5 milj. € 
Jatkuva haku huhtikuu–30.11.2023. Käsittelyynottopäivä30.11.2023. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Toimintaympäristön kehittämisavustus elinkeinoelämäverkottuneille hankkeille Pohjois-Pohjanmaalla, JTF 

 
 5 milj. €
1.9.–31.10.2023  Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Infrahaku Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa 
Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta:
Toimintalinja 3 Saavutettavampi Suomi: erityistavoite 3.1. 
 
 2 milj. € 

Määräaikainen haku  15.11.2023 – 31.1.2024.

Alustavan suunnitelman mukaan syksyllä 2024: 15.8.–31.10.2024.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ympäristö EAKR-hankkeiden haku Pohjois-Pohjanmaalla, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027:
TL 2 Hiilineutraali Suomi, erityistavoitteet 2.2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja 2.3. Kiertotalous

 

 
28.8 - 31.12.2023 Pohjois-Pohjanmaan liitto

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027, JTF siirtymäsuunnitelma, ylimaakunnallinen (Kainuu. Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) haku: 
Toimintalinja 7 toimintatyypit 1–6

 

1.293.000 €
Kevät 2024 Pohjois-Pohjanmaan liitto

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027,
Kestävä kaupunkikehittäminen – Oulun kaupungin ekosysteemisopimuksen haku:

Toimintalinja 1; erityistavoitteet 1.1, 1.2 ja 1.3 sekä erityistavoitteet 2.1 ja 2.3

 1.000.000 €
Jatkuva haku huhtikuu–30.11.2023 käsittelyynotto- päivät 12.5.2023, 31.8.2023 ja 30.11.2023 Pohjois-Pohjanmaan liitto

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027, JTF siirtymäsuunnitelma: 
Toimintalinja 7 toimintatyypit 1–6

 35.000.000 €
Jatkuva haku 16.12.2024 saakka. Hakemukset jätettävä: 15.12.2023, 29.2.2024, 30.4.2024, 2.9.2024 ja 16.12.2024  mennessä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Turvetuotannosta poistuneiden/poistuvien alueiden ennallistaminen ja jatkokäyttö, JTF 3,9 milj. €
Jatkuva haku 1.9.2023–  16.2.2024, käsittelyynotto- päivät 13.10.2023 ja 16.2.2024 Pohjois-Pohjanmaan liitto

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027,

Toimintalinja 1: erityistavoitteet 1.1 ja 1.2 Toimintalinja 2: erityistavoitteet 2.1 ja 2.3

 11.900.000 €

 

Euroopan Sosiaalirahasto (ESR+) – rahoittaja ELY-keskus

Haun ajankohta Erityisteema Käytettävissä oleva rahoitus

Määräaikainen haku  15.11.2023–31.1.2024.

Alustavan suunnitelman mukaan syksyllä 2024: 15.8.–31.10.2024.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027:
Toimintalinja 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi

 

ESR, TL 5
Toukokuu–lokakuu 2023

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027
Toimintalinja 5, Sosiaalisten innovaatioiden Suomi: 5h, Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen

 
Jatkuva haku 30.11.2023 saakka. Hakemukset jätettävä: 30.11.2023 mennessä. ESR+ tyyppinen toiminta, JTF