Yritysrahoitus

Yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin voi hakea avustusta EU:n rakennerahastovaroista. Euroopan aluekehitysrahaston avustusta myönnetään hankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun tai uudistumiseen, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Rahoituksessa huomioidaan erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilineutraalisuuden edistämiseen ja energia- tai materiaalitehokkuuteen vaikuttavat hankkeet. Myös työllisyysnäkökohdat otetaan huomioon tukea myönnettäessä. Yrityksen kehittämisavustusta ei voida myöntää yrityksen operatiiviseen toimintaan tai vähäiseksi katsottavaan kehittämiseen.

Avustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista, ja perustuu yrityksestä ja hankkeesta tehtyyn kokonaisarviointiin sekä käytettävissä oleviin määrärahoihin.

Tukitasot

Kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää tukea enintään 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, esiselvitystyyppisissä kertakorvaushankkeissa tuki on enintään 60 prosenttia. Investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen eri tukiprosenteilla.

Hakeminen

Avustusta haetaan sähköisen EURA 2021 -hakujärjestelmän kautta. Hakemus tulee jättää ennen hankkeen aloittamista.

Avustusta hakevan yrityksen on hyvä tutustua Pohjois-Suomen rahoituslinjauksiin. Hankkeesta tulee keskustella etukäteen Pohjois-Suomen alueen yritysasiantuntijan kanssa ennen hankehakemuksen jättämistä.

Hakemuksen liitteenä tulee olla luotettava selvitys hankkeen omarahoitusosuudesta. Ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden ja muiden hankintojen tarjoukset sekä hankkeen toteuttamiseen liittyvät luvat tulee liittää hankehakemukseen. Hakijan kannattaa panostaa laadukkaaseen ja konkreettiseen hankesuunnitelmaan: kun hakemus on täytetty huolellisesti ja kaikki liitteet on toimitettu, hakemuksen käsittely nopeutuu.

EU-ohjelmien hakuajat

Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa on määräaikainen EAKR-haku ajalla 16.1.-28.2.2023. Kyseiselle hakukierrokselle saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn vasta hakuajan päätyttyä.
Kainuussa on jatkuva EAKR-haku 16.1.-31.12.2023. Jatkuva haku tarkoittaa, että hakemuksia otetaan käsittelyyn jo kyseisen hakuajan kuluessa.

​​​​​​​Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston JTF-haku käynnistyy vuoden 2023 aikana. Lisätietoa JTF-rahoituksesta.

​​​​​​​Hakuilmoitukset julkaistaan rakennerahastot.fi-sivustolla kohdassa Pohjois-Suomen hakuajat.

Neuvontaa ja lisätietoja

Tarvittaessa saat neuvontaa hakujärjestelmän käyttöön liittyen valtakunnallisen pk-yritysten rahoitusneuvonnan kautta, p. 0295 024 800 ma-pe klo 9–15.

Yrityksen kehittämisavustus -esite
​​​​​​​
Hakuinfo EAKR-tuki 2023​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​Periaatteita kansainvälistymishankkeissa

Viestintä yrityshankkeissa

Tuensaajan on tiedotettava hankkeen saamasta EU-tuesta omilla verkkosivuillaan sekä yrityksen toimipaikassa. Kaikessa viestinnässä tulee käyttää ”Euroopan unionin osarahoittama” -lipputunnusta ja esittää lyhyt, tuen määrään suhteutettu kuvaus hankkeesta, sen tavoitteista ja tuloksista sekä tuotava esiin saatu avustus. Euroopan komissio on laatinut viestinnän tueksi viestintäohjeet.

 

Kansallinen rahoitus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta on haettavissa tällä hetkellä seuraavia avustuksia aluehallinnon asiointipalvelun kautta:

 

Toimintaympäristön kehittämisavustus

Toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin ja yritysten tarvitsemien palvelujen kehittämiseen. Sen lisäksi avustusta voidaan myöntää yritysten keskinäisen yhteistyön, yritysten ja korkeakoulujen sekä yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyön ja elinkeinoelämäverkottuneen tutkimuksen edistämiseen.

Toimintaympäristön kehittämisavustushankkeiden haut ovat määräaikaisia ja ne avataan erillisillä hakuilmoituksilla. ELY-keskuksen verkkosivuilla on lisätietoa toimintaympäristön kehittämisavustuksesta.
 

Maaseudulle suuntautuva yritysrahoitus

Maaseudun mikroyritysten kehittämis- ja investointitarpeisiin voi hakea tukea Euroopan maaseuturahastosta. Lisätietoa maaseudun yritystuista löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta: Muutoksia ja pysyvyyttä maaseudun kehittämistuissa vuonna 2023