Yritysrahoitus

Yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin voi hakea avustusta EU:n rakennerahastovaroista. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) avustusta myönnetään hankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun tai uudistumiseen, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Rahoituksessa huomioidaan erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilineutraalisuuden edistämiseen ja energia- tai materiaalitehokkuuteen vaikuttavat hankkeet. Myös työllisyysnäkökohdat otetaan huomioon tukea myönnettäessä. Yrityksen kehittämisavustusta ei voida myöntää yrityksen operatiiviseen toimintaan tai vähäiseksi katsottavaan kehittämiseen.

Avustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista, ja perustuu yrityksestä ja hankkeesta tehtyyn kokonaisarviointiin sekä käytettävissä oleviin määrärahoihin.

Tukitasot

Kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää tukea enintään 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, esiselvitystyyppisissä kertakorvaushankkeissa tuki on enintään 60 prosenttia. Pk-yritysten investointien tukiprosentti voi yrityksen koosta ja sijainnista riippuen olla enintään 30–40.

EAKR-rahastosta tukea voidaan myöntää rajatuissa tapauksissa myös suuryritysten investointihankkeisiin. JTF-rahastosta ei voida myöntää tukea suuryrityksille.

Hakeminen

Avustusta haetaan sähköisen EURA 2021 -hakujärjestelmän kautta. Hakemus tulee jättää ennen hankkeen aloittamista.

Avustusta hakevan yrityksen on hyvä tutustua Pohjois-Suomen rahoituslinjauksiin. Pyydämme huomioimaan, että Pohjois-Pohjanmaalla on omat erilliset rahoituslinjaukset EAKR- ja JTF-hankkeille.

Hankkeesta tulee keskustella etukäteen Pohjois-Suomen alueen yritysasiantuntijan kanssa ennen hankehakemuksen jättämistä.

Hakemuksen liitteenä tulee olla luotettava selvitys hankkeen omarahoitusosuudesta. Ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden ja muiden hankintojen tarjoukset sekä hankkeen toteuttamiseen liittyvät luvat tulee liittää hankehakemukseen. Hakijan kannattaa panostaa laadukkaaseen ja konkreettiseen hankesuunnitelmaan: kun hakemus on täytetty huolellisesti ja kaikki liitteet on toimitettu, hakemuksen käsittely nopeutuu.

EU-ohjelmien hakuajat

Hakuilmoitukset julkaistaan haun käynnistyessä rakennerahastot.fi-sivustolla kohdassa Pohjois-Suomen hakuajat.

Yritysten kehittämisavustukset ovat haettavissa Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa sekä EAKR- että JTF-rahastoista ​​​​​​​15.1.–31.12.2024. Haku on jatkuva eli hakemuksia otetaan käsittelyyn jo hakuajan kuluessa.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa hakemukset pyydetään JTF-hakuun. Lapissa hakemukset pyydetään EAKR-hakuun.

Hakijoita pyydetään seuraamaan ohjeistusta, mihin rahastoihin hakemuksia maakunnittain pyydetään, sekä olemaan yhteydessä yritysasiantuntijaan ennen hakemuksen jättämistä. Hakuilmoituksiin sekä tälle sivustolle päivitetään tietoa hakutilanteesta.

Lisätietoa JTF-rahoituksesta ja EAKR-rahoituksesta.

​​​​​​​

Neuvontaa ja lisätietoja

Tarvittaessa saat neuvontaa hakujärjestelmän käyttöön liittyen valtakunnallisen pk-yritysten rahoitusneuvonnan kautta, p. 0295 024 800 ma–pe klo 9–15.

Hakuinfon 2024 esitysmateriaali
​​​​​​​Hakuinfon 2024 tallenne (youtube.com)
Periaatteita kansainvälistymishankkeissa
Vihreää siirtymää edistävät hankkeet
TKI-hankkeiden rahoitusmahdollisuudet
Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen
​​​​​​​EURA2021-käyttökoulutuksen esitysmateriaali
​​​​​​​​​​​​EURA2021-käyttökoulutuksen tallenne (youtube.com)

 

Viestintä yrityshankkeissa

Tuensaajan on tiedotettava hankkeen saamasta EU-tuesta omilla verkkosivuillaan sekä yrityksen toimipaikassa. Kaikessa viestinnässä tulee käyttää ”Euroopan unionin osarahoittama” -lipputunnusta ja esittää lyhyt, tuen määrään suhteutettu kuvaus hankkeesta, sen tavoitteista ja tuloksista sekä tuotava esiin saatu avustus. Euroopan komissio on laatinut viestinnän tueksi​​​​​​​ viestintäohjeet​​​​​, tukipaketin EU:n näkyvyyden lisäämiseksi sekä julisteiden ja kylttien tekemistä varten Online Generatorin.

 

Muut ELY-keskuksen tuet ja palvelut

Muista tuista ja palveluista löytyy lisätietoja ELY-keskuksen verkkosivuilta.

​​​​​​​

Toimintaympäristön kehittämisavustus

Toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin ja yritysten tarvitsemien palvelujen kehittämiseen. Sen lisäksi avustusta voidaan myöntää yritysten keskinäisen yhteistyön, yritysten ja korkeakoulujen sekä yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyön ja elinkeinoelämäverkottuneen tutkimuksen edistämiseen.

Toimintaympäristön kehittämisavustushankkeiden haut ovat määräaikaisia ja ne avataan erillisillä hakuilmoituksilla. ELY-keskuksen verkkosivuilla on lisätietoa toimintaympäristön kehittämisavustuksesta.

 

Maaseudulle suuntautuva yritysrahoitus

Maaseudun mikroyritysten kehittämis- ja investointitarpeisiin voi hakea tukea Euroopan maaseuturahastosta. Lisätietoa maaseudun yritystuista löytyy maaseutu.fi verkkosivuilta: Rahoitusta yrityksille.