Yritysrahoitus

Yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin voi hakea avustusta EU:n rakennerahastovaroista. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) avustusta myönnetään hankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun tai uudistumiseen, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Rahoituksessa huomioidaan erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilineutraalisuuden edistämiseen ja energia- tai materiaalitehokkuuteen vaikuttavat hankkeet. Myös työllisyysnäkökohdat otetaan huomioon tukea myönnettäessä. Yrityksen kehittämisavustusta ei voida myöntää yrityksen operatiiviseen toimintaan tai vähäiseksi katsottavaan kehittämiseen.

Avustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista, ja perustuu yrityksestä ja hankkeesta tehtyyn kokonaisarviointiin sekä käytettävissä oleviin määrärahoihin.

Tukitasot

Kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää tukea enintään 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, esiselvitystyyppisissä kertakorvaushankkeissa tuki on enintään 60 prosenttia. Pk-yritysten investointien tukiprosentti voi yrityksen koosta ja sijainnista riippuen olla enintään 30–40.

EAKR-rahastosta tukea voidaan myöntää rajatuissa tapauksissa myös suuryritysten investointihankkeisiin. JTF-rahastosta ei voida myöntää tukea suuryrityksille.

Hakeminen

Avustusta haetaan sähköisen EURA 2021 -hakujärjestelmän kautta. Hakemus tulee jättää ennen hankkeen aloittamista.

Avustusta hakevan yrityksen on hyvä tutustua Pohjois-Suomen rahoituslinjauksiin. Pyydämme huomioimaan, että Pohjois-Pohjanmaalla on omat erilliset rahoituslinjaukset EAKR- ja JTF-hankkeille.

Hankkeesta tulee keskustella etukäteen Pohjois-Suomen alueen yritysasiantuntijan kanssa ennen hankehakemuksen jättämistä.

Hakemuksen liitteenä tulee olla luotettava selvitys hankkeen omarahoitusosuudesta. Ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden ja muiden hankintojen tarjoukset sekä hankkeen toteuttamiseen liittyvät luvat tulee liittää hankehakemukseen. Hakijan kannattaa panostaa laadukkaaseen ja konkreettiseen hankesuunnitelmaan: kun hakemus on täytetty huolellisesti ja kaikki liitteet on toimitettu, hakemuksen käsittely nopeutuu.

EU-ohjelmien hakuajat

​​​​​​​Hakuilmoitukset julkaistaan haun käynnistyessä rakennerahastot.fi-sivustolla kohdassa Pohjois-Suomen hakuajat.

EAKR-haku

Kainuussa on jatkuva EAKR-haku 16.1.–31.12.2023. Jatkuva haku tarkoittaa, että hakemuksia otetaan käsittelyyn jo kyseisen hakuajan kuluessa.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa on määräaikainen haku on päättynyt.

JTF-haku
​​​​​​​Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston JTF-haku on käynnissä Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa 3.3.–31.12.2023. Haku on jatkuva eli hakemuksia otetaan käsittelyyn jo hakuajan kuluessa. Lisätietoa JTF-rahoituksesta.

Neuvontaa ja lisätietoja

Tarvittaessa saat neuvontaa hakujärjestelmän käyttöön liittyen valtakunnallisen pk-yritysten rahoitusneuvonnan kautta, p. 0295 024 800 ma–pe klo 9–15.

Rahastojen erot pähkinänkuoressa
​​​​​​​Yrityksen kehittämisavustus -esite
​​​​​​​​​​​​​​Hakuinfo EAKR-tuki 2023​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​Periaatteita kansainvälistymishankkeissa

 

Viestintä yrityshankkeissa

Tuensaajan on tiedotettava hankkeen saamasta EU-tuesta omilla verkkosivuillaan sekä yrityksen toimipaikassa. Kaikessa viestinnässä tulee käyttää ”Euroopan unionin osarahoittama” -lipputunnusta ja esittää lyhyt, tuen määrään suhteutettu kuvaus hankkeesta, sen tavoitteista ja tuloksista sekä tuotava esiin saatu avustus. Euroopan komissio on laatinut viestinnän tueksi viestintäohjeet ​​​​​​​sekä julisteiden ja kylttien tekemistä varten Online Generatorin.

 

Muut ELY-keskuksen tuet ja palvelut

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta on haettavissa tällä hetkellä seuraavia avustuksia aluehallinnon asiointipalvelun kautta:

Lisätietoja muista tuista ja palveluista ELY-keskuksen verkkosivuilta.

 

Toimintaympäristön kehittämisavustus

Toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin ja yritysten tarvitsemien palvelujen kehittämiseen. Sen lisäksi avustusta voidaan myöntää yritysten keskinäisen yhteistyön, yritysten ja korkeakoulujen sekä yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyön ja elinkeinoelämäverkottuneen tutkimuksen edistämiseen.

Toimintaympäristön kehittämisavustushankkeiden haut ovat määräaikaisia ja ne avataan erillisillä hakuilmoituksilla. ELY-keskuksen verkkosivuilla on lisätietoa toimintaympäristön kehittämisavustuksesta.

 

Maaseudulle suuntautuva yritysrahoitus

Maaseudun mikroyritysten kehittämis- ja investointitarpeisiin voi hakea tukea Euroopan maaseuturahastosta. Lisätietoa maaseudun yritystuista löytyy maaseutu.fi verkkosivuilta: Rahoitusta yrityksille.