Yritysrahoitus

Yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin voi hakea avustusta EU:n rakennerahastovaroista. Euroopan aluekehitysrahaston avustusta myönnetään hankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun tai uudistumiseen, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Rahoituksessa huomioidaan erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilineutraalisuuden edistämiseen ja energia- tai materiaalitehokkuuteen vaikuttavat hankkeet. Myös työllisyysnäkökohdat otetaan huomioon tukea myönnettäessä. Avustusta hakevan yrityksen on hyvä tutustua Pohjois-Suomen rahoituslinjauksiin ennen hakemuksen jättämistä.

Kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää tukea enintään 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, esiselvitystyyppisissä kertakorvaushankkeissa tuki on enintään 60 prosenttia. Investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen eri tukiprosenteilla. Avustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista, ja perustuu yrityksestä ja hankkeesta tehtyyn kokonaisarviointiin sekä käytettävissä oleviin määrärahoihin. 

Hakeminen

Uuden EU-ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen haku on käynnissä 14.3. - 31.12.2022. Hakemus tulee jättää ennen hankkeen aloittamista. Avustusta haetaan sähköisen EURA 2021 -hakujärjestelmän kautta. Hakuilmoitukset julkaistaan rakennerahastot.fi-sivustolla kohdassa hakuajat. 

HUOM! Päätöksenteko EU-ohjelmakauden 2021–2027 varojen osalta ei ole vielä mahdollista EURA 2021 -järjestelmässä, vaan arvion mukaan rahoituspäätöksiä voidaan tehdä aikaisintaan lokakuussa 2022. Viive johtuu ohjelmistokehitystyön viivästymisestä ja koskee nimenomaan EURA 2021 -järjestelmässä avoinna olevia yritysrahoitushakuja.

Neuvontaa ja lisätietoja

Ennen avustushakemuksen jättämistä voit olla tarvittaessa yhteydessä valtakunnalliseen pk-yritysten rahoitusneuvontaan, p. 0295 024 800 ma-pe klo 9–15. On suositeltavaa olla aina etukäteen yhteydessä Pohjois-Suomen alueen yritysasiantuntijaan.

Materiaalia:

Yrityksen kehittämisavustus -esite
Hakuinfo yritystuista
Hakuinfon tallenne

 

Kansallinen rahoitus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta on haettavissa tällä hetkellä seuraavia avustuksia aluehallinnon asiointipalvelun kautta:

Maaseudulle suuntautuva yritysrahoitus

Maaseudun mikroyritysten kehittämis- ja investointitarpeisiin voi hakea tukea Euroopan maaseuturahastosta. Lisätietoa maaseudun yritystuista löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta: Maaseudun yritystuet