Kehittämisen painopisteet – Keski-Suomi

Keski-Suomi menestyy rakentamalla kestävää, osaavaa ja kansainvälistä maakuntaa, jossa ihmiset voivat hyvin. Keski-Suomen strategia 2025 pohjautuu kokonaiskestävyyden pyrkimykselle. 

Aluekehittämisen painopisteet nojaavat kestävyyden neljään periaatteeseen: 

Kasvun maaperä – talous ja uusiutuminen

 • vahvistamme kykyä uusiutua ja tuottaa
 • nostamme osaamistasoamme
 • edistämme työllisyyttä
 • tuomme mielen hyvinvoinnin aluekehittämisen näkökulmaksi

Kestävän maailman kasvattaja – ilmasto ja luonto

 • olemme hiilineutraali maakunta vuoteen 2030 mennessä
 • vauhditamme kiertotalouteen
 • suojaamme luontomme monimuotoisuutta

Se, joka on keskellä – maakunta ja saavutettavuus

 • varmistamme, että liikkuminen maakunnan sisällä, kotimaassa ja ulkomaille on sujuvaa ja turvallista
 • huolehdimme digitaalisesta saavutettavuudestamme
 • raivaamme tilaa monipaikkaiselle työlle ja opiskelulle
 • lisäämme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa
 • edistämme hyvää vointia

Sydän Suomen – identiteetti ja kumppanuus

 • vahvistamme rooliamme kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa
 • kasvatamme osallisuutta ja tasavertaisuutta 
 • huolehdimme maakunnan yhteenkuuluvuudesta, muutosjoustavuudesta ja kyvystä sietää kriisejä

Keski-Suomen älykkään erikoistumisen valinnat

Keski-Suomen älykkään erikoistumisen valinnat – kasvun kärjet – ovat bio- ja kiertotalous, uudistuva teollisuus ja hyvinvointi. Digitalisaatio vaikuttaa kaikkeen liiketoimintaamme ja sen kehittämiseen.

Bio- ja kiertotalous: Pidämme materiaalit ja tuotteet kierrossa pitkään ja kehitämme uusiutuvista materiaaleista maapallon kantokykyä tukevia innovaatioita.

Hyvä vointi: Liikunta, oppiminen, luonto, kulttuuri, yhteisöllisyys ja sairauksien ennaltaehkäisy ovat selkänojiamme kaupallisiin palveluihin. 

Uudistuva teollisuus: Koneet korjaavat itsensä, rakennukset ovat älykkäitä ja suunnittelemillamme materiaaleilla on ennenkokemattomia ominaisuuksia.

Digitalisaatio vaikuttaa kaikkeen liiketoimintaamme ja sen kehittämiseen. Erityinen valttimme on kyberturvallisuus.