Kehittämisen painopisteet - Keski-Suomi

Keski-Suomi menestyy rakentamalla kestävää, osaavaa ja kansainvälistä maakuntaa, jossa ihmiset voivat hyvin. Keski-Suomen strategia 2025 pohjautuu kokonaiskestävyyden pyrkimykselle. 

Aluekehittämisen painopisteet nojaavat kestävyyden neljään periaatteeseen: 

Kasvun maaperä - talous ja uusiutuminen

 • vahvistamme kykyä uusiutua ja tuottaa
 • nostamme osaamistasoamme
 • edistämme työllisyyttä
 • tuomme mielen hyvinvoinnin aluekehittämisen näkökulmaksi

Kestävän maailman kasvattaja – ilmasto ja luonto

 • olemme hiilineutraali maakunta vuoteen 2030 mennessä
 • vauhditamme kiertotalouteen
 • suojaamme luontomme monimuotoisuutta

Se, joka on keskellä – maakunta ja saavutettavuus

 • varmistamme, että liikkuminen maakunnan sisällä, kotimaassa ja ulkomaille on sujuvaa ja turvallista
 • huolehdimme digitaalisesta saavutettavuudestamme
 • raivaamme tilaa monipaikkaiselle työlle ja opiskelulle
 • lisäämme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa
 • edistämme hyvää vointia

Sydän Suomen – identiteetti ja kumppanuus

 • vahvistamme rooliamme kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa
 • kasvatamme osallisuutta ja tasavertaisuutta 
 • huolehdimme maakunnan yhteenkuuluvuudesta, muutosjoustavuudesta ja kyvystä sietää kriisejä

Keski-Suomen älykkään erikoistumisen valinnat

Keski-Suomen älykkään erikoistumisen valinnat – kasvun kärjet – ovat bio- ja kiertotalous, uudistuva teollisuus ja hyvinvointi. Digitalisaatio vaikuttaa kaikkeen liiketoimintaamme ja sen kehittämiseen.

Bio- ja kiertotalous. Pidämme materiaalit ja tuotteet kierrossa pitkään ja kehitämme uusiutuvista materiaaleista maapallon kantokykyä tukevia innovaatioita.

Hyvä vointi. Liikunta, oppiminen, luonto, kulttuuri, yhteisöllisyys ja sairauksien ennaltaehkäisy ovat selkänojiamme kaupallisiin palveluihin. 

Uudistuva teollisuus. Koneet korjaavat itsensä, rakennukset ovat älykkäitä ja suunnittelemillamme materiaaleilla on ennenkokemattomia ominaisuuksia.

Digitalisaatio vaikuttaa kaikkeen liiketoimintaamme ja sen kehittämiseen. Erityinen valttimme on kyberturvallisuus.