Kehittämisen painopisteet – Etelä-Pohjanmaa

Huomisen lakeus -maakuntastrategia sisältää maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian.

Maakuntasuunnitelma sisältää pitkän aikavälin tavoitteet ja maakuntaohjelma niiden pohjalta johdetut tavoitteet ja keskeisiä toimenpiteitä vuosille 2022─2025. Maakuntaohjelmaan sisältyvässä älykkään erikoistumisen strategiassa linjataan muun muassa keskeiset elinkeinopainoalat ja toimintatavat yritystoiminnan kehittämisessä.

Huomisen lakeus -maakuntastrategia hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2021.

Merkittäviä EU-ohjelmia maakuntaohjelmakaudella ovat Suomen CAP-suunnitelma 2023─2027 sekä alue- ja rakennepolitiikan ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021─2027. Alue- ja rakennepolitikan ohjelmassa käytettävissä ovat Etelä-Pohjanmaalla kaikki kolme rahastoa: rakennerahastot EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) ja ESR+ (Euroopan sosiaalirahasto+) sekä uusi JTF-rahasto (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto).

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman strategiset tavoitteet sekä entistä vahvemmin myös älykkään erikoistumisen valinnat ohjaavat myös alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoa.

Maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian painotukset on tiivistetty alla olevaan kuvioon. Älykkään erikoistumisen sisällöt on merkitty Smart lakeus -tekstillä.

Linkki kuvan saavutettavaan versioon kuvan alapuolella.

Kuvan tekstisisältö, saavutettava (pdf)