Kokkolan ekosysteemisopimus vauhdittaa innovaatioita

Kokkolan kaupunki on solminut valtion kanssa kestävän kaupunkikehittämisen teeman mukaisen ekosysteemisopimuksen vuosille 2021–2027. Sopimusyhteistyöllä kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan alueellisia osaamiskärkiä ja lisätään tki-toiminnan vaikuttavuutta. Valtio on tehnyt ekosysteemisopimuksen yhteensä 16 kaupunkiseudun kanssa.

Strategiset painopistealueet Kokkolan ekosysteemisopimuksessa:

  • Akkukemia – teollisen liiketoiminnan uudistuminen ja akkukemiaan liittyvä kansallinen strategiatyö, osaamisen vahvistaminen ja raaka-ainepohjan varmistaminen
  • Kiertotalous ja teollisuutta tukevat älykkäät ratkaisut – Kokkola Industrial Parkin (KIP) olemassa olevan kiertotalousosaamisen hyödyntäminen cleantechin ja teollisuuden älykkäiden ratkaisujen (automatisaatio, robotiikka, ympäristömittaukset) kehittämisessä

Valittujen painopistealueiden lisäksi tavoitteena on alueellisen osaamistason nostaminen ja kansainvälisten osaajien sitouttaminen ja kotoutuminen alueelle. Sopimuksen tavoitteet ovat linjassa Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman kanssa.

Kokkolan ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen kohdennetaan Uudistava ja osaava Suomi 2021–2027 Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) -rahoitusta. EAKR-tuen ja valtion tuen määrä on indikatiivisesti 560 000 €/v kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tasoa tarkastellaan tulosten perusteella. Toiminta käynnistettiin vuonna 2021 alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoituksella (100 000 euroa).

Kokkolan kaupunki on nimennyt ekosysteemisopimukselle johtoryhmän, jossa ovat edustettuina Kokkolan kaupunki ja alueen koulutus- ja tki- toimijat, elinkeinoelämän ja aluehallinnon edustajat sekä keskeiset sidosryhmät. Johtoryhmä vastaa sopimusta toteuttavien ja sopimuksessa mainittujen strategisten painopisteiden mukaisten hankkeiden ja toimenpiteiden valinnasta sekä tavoitteiden seurannasta. Keski-Pohjanmaan liitto vastaa rahoitettavien hankkeiden lain- ja ohjelmanmukaisuudesta ja tekee johtoryhmän esityksen mukaiset rahoituspäätökset.  

Lisätietoa ekosysteemisopimuksesta: Kokkolan kaupungin strategiapäällikkö Piia Isosaari, [email protected], puh. 044 780 9224