Uusia työmahdollisuuksia työpaikkoja kehittämällä 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman valtakunnallisessa teemassa Uusia työmahdollisuuksia työpaikkoja kehittämällä päämääränä on työmarkkinoiden kohtaannon parantaminen ja rakenteellisen työttömyyden vähentäminen. Toimet kohdistuvat vammaisten, osatyökykyisten ja muiden työmarkkinoilla muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevien rekrytointien edistämiseen. 

Työllistymiskynnyksen ylittäminen on osoittautunut vaikeaksi tilanteessa, jossa työllistymistä edistävästä palvelusta tai sen jälkeen pitäisi kiinnittyä avoimille työmarkkinoille. Työnantajien ja työyhteisöjen myönteinen asenne ei välttämättä johda rekrytointivalmiuteen ja toisaalta ennakkokäsitykset estävät rekrytointeja. Tavoitteena on konkreettisesti lisätä työmahdollisuuksia sekä parantaa työmarkkinoiden vastaanottokykyä ja työllisyyspalveluiden työnantajayhteistyötä työpaikkalähtöisesti tai työnantajien kanssa tehtävänä yhteiskehittämisenä. Toiminnan ydin on työnantajayhteistyö tai työpaikkalähtöisyys. Palveluntuottajakentän osaamisen kehittäminen osana kehitettyjen ja levitettävien toimintamallien käyttöä voi olla mahdollista palvelumarkkinoiden laadun kehittämiseksi.

Teeman hanketoiminnassa kehitetään, pilotoidaan ja levitetään hanketoimijan, palvelujärjestelmän ja työnantajien yhteistyöllä erilaisia konkreettisia työllistymistä parantavia toimia. Hankkeissa voidaan kehittää ja pilotoida uusia toimintamalleja tai palveluja, jatkaa kehittämistä ja edistää mallien laajaa käyttöönottoa. Levittämistoimissa edesautetaan mallien leviämistä valtakunnallisesti sekä eri toimialoille ja erilaisiin työpaikkoihin. 

TEM on valinnut teeman välittäväksi toimielimeksi Etelä-Savon ELY-keskuksen, joka vastaa mm. hankehakujen toteuttamisesta, hakijoiden aktivoinnista, hankkeiden valinnasta, seurannasta sekä teemaan liittyvästä viestinnästä. 

Teemasta järjestetään erillisiä hakuaikoja, jolloin teemaan voidaan jättää hankehakemuksia EURA2021-järjestelmän kautta. Teema vastaa ohjelman toimintalinjan 4. Työllistävä ja osaava Suomi (ESR+) tavoitteita.

Lisätiedot:

Tiina Arpola
yritysasiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
p. 0295 026 131
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Päivi Haavisto-Vuori
Työ- ja elinkeinoministeriö