Nya sysselsättningsmöjligheter genom utveckling av arbetsplatser 

Målet för det riksomfattande temat Nya sysselsättningsmöjligheter genom utveckling av arbetsplatser, som ingår i programmet Finland för förnyelse och kompetens 2021–2027, är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och minska den strukturella arbetslösheten. Åtgärderna riktas till främjandet av rekryteringen av personer med funktionsnedsättning, partiellt arbetsföra och andra personer med sva-gare ställning på arbetsmarknaden. 

Det har visat sig vara svårt att överskrida sysselsättningströskeln i en situation där personen, som använder en sysselsättningsfrämjande tjänst eller efter att ha använt tjänsten, borde få in foten på den öppna arbetsmarknaden. Även om arbetsgivare och arbetsgemenskaper har en positiv attityd leder det inte nödvändigtvis till rekryteringsmöjligheter, och å andra sidan utgör förhandsuppfattningar ett hinder för rekryteringen. Målet är att öka sysselsättningsmöjligheterna genom konkreta åtgärder och att förbättra arbetsmarknadens kapacitet och samarbetet mellan sysselsättningstjänster och arbetsgivare ur arbetsplatsens synvinkel eller genom samutveckling med arbetsgivare. Kärnan i verksamheten är samarbetet med arbetsgivare och arbetsplatsens synvinkel. För att förbättra kvaliteten på servicemarknaden kan det vara möjligt att utveckla tjänsteproducenternas kompetens som en del av användningen av de verksamhetsmodeller som tagits fram och som ska spridas.

I den projektverksamhet som ingår i temat utvecklas i samarbete mellan projektaktören, servicesystemet och arbetsgivarna konkreta åtgärder för att förbättra sysselsättningen, och åtgärderna genomförs i pilotprojekt och delas ut. I projekten är det möjligt att ta fram nya verksamhetsmodeller eller tjänster och genomföra dem i pilotprojekt samt att fortsätta utveckla och att främja ett brett införande av modellerna. Vid utdelningsåtgärderna främjas utdelning av modellerna på riksnivå och till olika branscher och arbetsplatser. 

Som förmedlande organ för temat har ANM valt NTM-centralen i Södra Savolax, som ansvarar för bland annat genomförandet av projektansökningar, aktiveringen av sökande, valet av projekt, uppföljningen och kommunikationen kring temat. 

Det ordnas separata ansökningstider om temat och då kan projektansökningar lämnas in för temat via systemet EURA 2021. Temat motsvarar målen för prioritet 4. Ett sysselsättande och kunnigt Finland (ESF+).

Mer information ges av

Tiina Arpola, företagsexpert, NTM-centralen i Södra Savolax, telefon 0295 026 131, förnamn.efternamn(at)ely-keskus.fi
Päivi Haavisto-Vuori, arbets- och näringsministeriet