Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

JTF:llä vastataan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi. Suomessa JTF-valmistelun perusta on hallitusohjelman kirjaus turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoden 2030 loppuun mennessä. Turvetoimiala työllistää Suomessa noin 2 500 henkilötyövuotta. Toimialan huomattavan supistumisen välittömät ja välilliset haittavaikutukset aluetalouksiin ja työllisyyteen ovat merkittäviä, joihin JTF:llä vastataan EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimenpitein.

JTF-toimien tulee olla linjassa kansallisen ilmasto- ja energiastrategian kanssa. Horisontaalisena periaatteena noudatetaan mm. ’do no significant harm’ –periaatetta. JTF-toimet luetaan automaattisesti 100 %:n ilmastotoimiksi. JTF-toimilta ei edellytetä erikseen päästövähennystavoitteita.

JTF-varojen käyttö määritellään alueellisissa siirtymäsuunnitelmissa, jotka laaditaan maakunnissa maakunnan liittojen ja ELY:jen johdolla kumppanuusperiaatetta noudattaen 14 maakunnassa: Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa sekä Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan, Keski-Suomen, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakunnat. Pirkanmaan JTF-alueeseen kuuluvat kuitenkin vain Parkano, Kihniö, Virrat ja Punkalaidun.

Siirtymäsuunnitelmia on valmisteltu maakunnissa tiiviisti helmikuusta 2021 lähtien. JTF-rahoituksen (644 milj. euroa kansallinen rahoitusosuus mukaan lukien käyvin hinnoin) aluejako sovittiin​​​​​​ talouspoliittisessa valiokunnassa 30.9.2021. JTF:n sisältö on tarkoitus linjata kestävän kasvun ministerityöryhmässä marraskuussa 2021.

Valmistelun kokonaistavoitteena on rahaston toimeenpanon käynnistäminen kesällä 2022. ​​​​Aikataulu on haasteellinen ja edellyttää siirtymäsuunnitelmien valmistumista maaliskuun aikana toimitettaviksi komissioon. Komissio on korostanut, että suunnitelmien tulee olla riittävän ​​​​​​laadukkaita ja valmiita. Suomen JTF-ehdotus ml. siirtymäsuunnitelmat toimitetaan Uudistuva ja Osaava Suomi 2021 – 2027 ohjelman ohjelmamuutosehdotuksena. Yhdenkään siirtymäsuunnitelman ei ole varaa tulla hylätyksi, koska silloin koko muutosehdotus kaatuu.
​​​​​​​JTF-valtuudet voidaan jakaa vasta kun JTF-ehdotus ja siinä kaikki mukana olevat siirtymäsuunnitelmat on hyväksytty komissiossa.

Rahaston täydentävyyttä ja synergiamahdollisuuksia suhteessa muihin rahastoihin ja välineisiin tarkastellaan alueellisten siirtymäsuunnitelmien yhteydessä. JTF-rahaston näkökulmasta haetaan täydentäviä toimia erityisesti oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin (JTS) pilareista II (InvestEU:N JTF-ohjelma) ja III (julkisen sektorin lainaväline) sekä myös muista EU-välineistä, kuten EAKR, ESR+, maaseuturahasto ja RRF.

Lisätiedot:
Pasi Rantahalvari
​​​​​​​([email protected])