Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Joensuun kaupungin ja valtion välillä

Joensuun kaupunki on solminut Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen Joensuun kaupungin ja valtion välillä vuosille 2021–2027 kestävän kaupunkikehittämisen ITI-strategia mukaisesti.

Ekosysteemisopimuksen Joensuun strategiset painopistealat ovat 1. Bio- ja kiertotalous ja 2. Fotoniikka -liiketoiminta. Valitut painopisteet perustuvat Joensuun seudun elinkeinostrategiaan, TKI -toimijoiden strategisiin fokusaloihin, sekä toimivaksi todettuun yhteistyöhön painopistealoilla. Näiden painopistealojen jatkokehityksessä nähdään tärkeänä teknologisen murroksen hyödyntäminen ml. digitalisaatio sekä ekologisuus, vastuullisuus, kestävä kasvu ja kansainvälisyys.

Ekosysteemisopimustoiminta käynnistettiin Joensuussa vuonna 2021 alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoituksella (tukisumma 300 000 €).

Joensuun kaupunki on perustanut ekosysteemisopimusohjelman johtoryhmän, johon on kutsuttu edustajia laajalti aluehallinnon, elinkeinotoiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen toimijoiden sidosryhmistä. Johtoryhmä seuraa ekosysteemisopimuksen ja hankkeiden toteutumista.

Vuodesta 2022 alkaen Joensuun ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen kohdennetaan Uudistava ja osaava Suomi 2021–2027 Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) -rahoitusta. Ensimmäinen haku avautui EURA 2021 -järjestelmässä keväällä 2022 ja toinen haku avataan loppukeväällä 2023. Rahoitettavien hankkeiden valinnoista vastaa ekosysteemisopimusohjelman johtoryhmän Joensuun kaupungin edustajat. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vastaa rahoitettavien hankkeiden lain- ja ohjelmanmukaisuudesta sekä tekee Joensuun edustajien esityksen mukaiset rahoituspäätökset. Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Joensuun kaupungin ekosysteemisopimusta, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaa sekä POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa.

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR:n ja valtion myöntämisvaltuuden määrä vuosille 2021–2022 on 840 000 € ja Joensuun kaupungin rahoitusosuus 530 000 €.   

 

Lisätietoja:
Kansliapäällikkö Jenni Jokela
p. 0503803552
[email protected]
Rantakatu 20, 80100 Joensuu