Turvallisuuden harjoitusympäristöjä kehitetään alueen erityispiirteet huomioiden

Kymenlaaksoon, Kotkan kantasatamaan, on kehittymässä kokonaisturvallisuuden harjoitus-, koulutus- ja testausympäristö, joka palvelee eri käyttäjäryhmiä kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin periaatteen mukaisesti. Xamk on osallistunut aktiivisesti Kaakkois-Suomen Turvapuiston kehittämiseen yhteistyössä Kotkan kaupungin ja alueen eri turvallisuustoimijoiden kanssa. Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt -EAKR-hanke osallistuu kehittämiseen kahden teeman, energian ja logistiikan näkökulmista.

Kuva turvallisuusharjoituksesta, autojen törmäys

 

Kotkan kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen Kaakkois-Suomen Turvapuiston perustamisesta tammikuussa 2022 ja Kaakkois-Suomen Turvapuisto avasi ovensa yleisölle 27.4.2023 Turvallinen Kaakko tapahtumassa. Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt -hanke oli mukana järjestämässä kaikille avointa turvallisuustapahtumaa, jossa oli esillä turvallisuuden eri osa-alueita viranomaistoiminnasta turvallisuuskoulutukseen ja isoista turvallisuuskokonaisuuksista pieniin turvallisuuden tekoihin. Onnistunut tapahtuma sai paljon positiivista huomiota ja järjestetään uudestaan keväällä 2024 Xamkin, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamin, Kotkan kaupungin, viranomaisten ja vapaaehtoissektorin toimijoiden yhteistyönä.

Turvapuiston on tarkoitus palvella alueen eri toimijoita: yrityksiä, vapaaehtoissektorin toimijoita, koulutusorganisaatioita ja viranomaisia. Eri toimijoilla on erilaisia harjoitus- ja koulutustarpeita, joiden jalostamiseksi Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt hanke perustaa työryhmät erityisesti energia- ja logistiikka-alojen harjoitusympäristöjen kehittämiselle. Työryhmien tavoite on laatia pitkän aikavälin suunnitelmat harjoitusympäristöjen suunnitteluun, kehittämiseen ja valmisteluun. Kesän ja alkusyksyn aikana on käyty keskustelua ympäristöjen tarpeista työryhmätyöskentelyn pohjaksi. Keskusteluissa ovat nousseet esille erityisesti energiamurroksen tuomat uudet haasteet aurinko- ja akkuteknologian ympärille. Satamasidonnaisten toimijoiden kanssa on valmisteltu HaminaKotka Sataman työturvallisuuspäivää, jota vietetään lokakuun alussa Mussalon satamanosassa Kotkassa.

Turvapuiston toimintakonsepti kehittyy, jalostuu ja muotoutuu alueen erityispiirteiden, toimijoiden tarpeiden, kehittämistoimenpiteiden, kokeilujen ja aktiivisen yhteistyön tuloksena. Parhaimmillaan Turvapuiston toiminnalla on myönteisiä resilienssiä vahvistavia vaikutuksia, jotka lisäävät turvallisuustietoutta ja -osaamista, sekä vahvistavat turvallisuuskulttuuria.

Valokuva turvallisuusharjoituksesta, elvytystilanne

Valokuvat: Kotkan kaupunki


Hankkeen tiedot

  • Hankkeen nimi: Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt
  • Hankkeen toteuttajat: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
  • Hankkeen kesto: 1.4.202331.3.2024
  • Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi (EAKR)
    • Erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen


 

 


 


Lisätiedot

Projektipäällikkö Anni Lippo
p. 044 702 8213
[email protected]

TKI-asiantuntija Erja Tuliniemi
p. 044 702 8469
[email protected] 

Tutkimusinsinööri Timo Juusola
p. 050 330 2890
[email protected]