Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen painotukset vuosille 2022–2025

 

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022-2025

 

Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian painopisteet maakuntaohjelmassa vuosille 2022–2025

 

Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiassa korostuu hyvinvoiva kestävä kasvu

  • Mineraalit, bio-pohjaiset materiaalit ja uusien energiateknologioiden prosessit sekä kiertotalous
  • Vihreän kasvun tieto- ja viestintäteknologian ratkaisut, sähköiset terveyspalvelut, e-oppiminen ja robotiikka
  • Tehokkaat ja ympäristöä säästävät kuljetusjärjestelyt, logistiikka ja liikenne sekä veneen suunnittelu ja rakennus
  • Kehittyneet materiaalit, erityisesti puurakentaminen ja puumateriaalien käyttö
  • Kestävä matkailu ja sen sosiaaliset innovaatiot
  • Luovan talouden koulutus ja pedagogiikka